Fleridrett: Kvinnelige kandidater til styreverv søkes!

Publisert 29.04.2021

Valgkomiteen i fleridrettsseksjonen jobber fortsatt med å finne egnede kandidater til verv. – Vi ser fortsatt behov for flere forslag på kandidater, da særlig kvinner. Vi oppfordrer derfor nå alle engasjerte sjeler ute i miljøene til å melde seg for å gjøre en innsats for forbundets mindre idretter, sier Pascal Dominik Löhr, medlem av seksjonens valgkomite.

Valgkomiteen i fleridrettsseksjonen ønsker forslag på kandidater med engasjement og lyst til å påvirke og tilrettelegge den idrettslige utviklingen innen fleridretts-seksjonens kampsporter; aikido, capoeira, kali, kendo og wushu.

Behov for kvinner

– Vi ønsker spesielt forslag på kvinner, samt ungdom/yngre voksne, slik at valgkomiteen skal kunne levere en innstilling i tråd med NIFs lovverk med tanke på kjønnsbalanse. Kandidater må være over 15 år og tilsluttet en av våre medlemsklubber. Det er en fordel at kandidaten er forespurt, men ingen betingelse, da valgkomiteen følger opp kandidaten direkte, opplyser Löhr.

Dagens styre består av leder, nestleder, 3 styremedlemmer og 2 varamedlemmer. Oversikt over seksjonens styre finner du her. Seksjonsstyrets oppgave er primært å organisere konkurranser, dommerkurs, rekruttere arrangører og funksjonærer samt følge opp de økonomiske forhold.

Frist: 12. mai

Kjenner du noen som kunne vært aktuelle for disse vervene? Eller har du kanskje lyst til å bidra selv? Da oppfordres du til å ta kontakt med valgkomiteen snarest. Forslag kan sendes til valg2020fleridrett@kampsport.no.

– Siste frist for å kontakte valgkomiteen med forslag er 12. mai. Vi håper på å motta gode forslag på kandidater med et ønske om å bidra til et løft for hele seksjonen fremover, avslutter Löhr.