WT Sommercup Online resultater samt viktig info ang. kommende online stevner

Publisert 29.06.2023

I helgen avholdt WT-seksjonen årets Sommercup Online poomsae stevne. Med hele 126 påmeldte var dette en rekord for Sommercup online deltakelse, som før har hatt nærmere 40-60 påmeldte. WT-seksjonen fortsetter dermed sitt 2023 på en absolutt oppadgående kurve!

Resultater for stevnet finner man i SportData

Litt bakgrunn for online stevnene

WT-seksjonen begynte med online poomsae stevner i juli 2020 for å gi mulighet til medlemmene å drive med konkurranse i Korona-tiden. Det var et helt nytt konsept, og for å få aktiviteten opp var deltakelse gratis.

På det første stevne i juli 2020 var det bare 16 påmeldte. I desember 2020 hadde antallet økt til 87.

I 2021 herjet Korona fremdeles og seksjonen fortsatte med å arrangere online stevner. Antallet deltakere lå mellom 40-85 deltakere per stevne. Det ble med nød og neppe gjennomført et fysisk NM i 2021 i Trondheim; hadde det vært en uke senere hadde Korona gjort at dette ble avlyst.

I 2022 løsnet tingene litt, men det var tungt å komme i gang igjen for flere. Flere fysiske stevner måtte avlyses, og mange klubber slet med å få klubbene i gang igjen. Antall påmeldte var cirka det samme som i 2021. Tilbakemeldingen fra medlemmene var likevel at de var veldig glade for online stevnene, så seksjonen fortsatte med dette tilbudet.

I 2023 har det vært fullt kjør på fysiske stevner! Poomsae-miljøet vokser og man ser en kjempe interesse for online poomsae. Til første online stevne i 2023 slo man rekord med 134 påmeldte, og på andre online stevne ble det igjen ny rekord med 146 påmeldte! Som tidligere nevnt ble årets Sommercup også en rekordholder basert på tidligere års påmeldinger til Sommercup.

Boost i poomsae

– Jeg synes det er helt fantastisk å se hvilket boost poomsae har fått – forteller seksjonsleder, Maria Erenskjold.

Vi vet at online stevnene har bidratt til økt deltakelse på fysiske stevner også. I tillegg har det nye trenerteamet for poomsaelandslaget, Kytu og Kine, definitivt gjort en stor innsats for å få opp interessen hos bredden, og det ser vi tydelig på online stevnene. Trenerteamet jobber tett sammen med seksjonen når det kommer til stevner i Norge, der Sportskomiteen nå har laget «Neutral team» som er landslagets mulighet for å prøve ut forskjellige konstellasjoner i Par- og Synkron klassene på tvers av klubber. «Neutral team» kan delta på både online og fysiske stevner. Seksjonen dekker påmeldingsavgiften for disse for å vise støtte til poomsaelandslaget, som har et minimalt budsjett.

Mye gratis aktivitet

– I juni 2021 ble jeg valgt som nestleder av seksjonen og ble samtidig leder av Sportskomiteen, sier Erenskjold og fortsetter:

– Jeg var allerede kjent med SportData og online stevnene via tidligere seksjonsleder, Gitte Østhus, som startet hele online stevnekonseptet i 2020.

– Seksjonen hadde en bra økonomi, og med lite aktivitet grunnet Korona hadde vi råd til å gi medlemmene våre gratis aktivitetstilbud.

– Seksjonsstyret gjorde flere tiltak i 2021 og 2022 for å utvikle aktivitetsmuligheter, noe jeg ønsket å fortsette med da jeg ble valgt inn som seksjonsleder i juni 2022. Det var for eksempel kontinuerlig utvikling av SportData og tilbud om gratis kurs som SportData operatør, utarbeidelse av gratis e-kurs for kamp coach og dommere samt minikurs for utøvere, innkjøp av nytt stevne utstyr, gratis fysisk dommerkurs poomsae/kamp, reisestøtte til Forbundstinget i 2022 og mye mer, fortsetter Erenskjold.

Et upopulært men nødvendig valg

– De siste 2.5 år har mye av aktiviteten vært gratis for medlemmene, sier Erenskjold og fortsetter:

– Koronaperioden er over og dermed ble det en vurdering av om online stevner bør fortsette. Sportskomiteen – nå ledet av nestleder i seksjonen, Knut Olav Brecke – har fått mange positive tilbakemeldinger fra medlemmer, som håper vi fortsetter med online stevner, da det er et bra tillegg til fysiske stevner, og noe mer lavterskel og lett å «komme seg til». Vi ønsker å imøtekomme dette ønsket, men online stevner har – og har alltid hatt – en kostnad. Det er dommere som får honorar, medaljer koster penger – ikke minst den økt porto* ettersom vi ser så mange flere påmeldte nå, kostnader til stevneledelsen og SportData.

Nye påmeldingavgifter:

Sportskomiteen har derfor vedtatt at fra og med Online 3 (9. september) innføres det påmeldingsavgift for online stevner. For resten av 2023 blir det 50 kr per utøver (50 kr individuell, 50 kr per lag i Par/Synkron). Barn deltar fremdeles gratis ut 2023.

Målet med 2023 prisene er at man håper å ha dekket inn porto for medaljer og en liten del av de øvrige utgiftene for 2023.

Fra 2024 – om medlemmene fremdeles ønsker å fortsette med online stevner – vil påmeldingsavgiften øke til 100 kr (så 100 kr per utøver individuell, 100 kr per lag i Par/Synkron), og barn blir da en 50-lapp.

Målet med 2024 prisene er at man håper å gå mer eller mindre i et null for online stevnene i 2024.

Erenskjold avslutter: jeg sitter både som dommer og stevneleder på online stevnene, og det gleder meg å se fremgangen for utøvere som har vært med lenge, og se dem vokse; både å se de vokse fysisk, altså ungdommen – men også seniorer som utvikler seg enormt på matta. Det er også utrolig fint å se så mange nye klubber som har blitt med og. Senest på siste online stevne, Sommercup’en, så vi nye klubber bli med. Jeg håper folk har forståelse for, at seksjonen må gjøre dette for å kunne holde aktiviteten oppe.

*det gjøres oppmerksom på at medaljer/premier på fysiske stevner IKKE ettersendes.