WT-seksjonen søker ressurspersoner

Publisert 23.08.2021

Til den kommende gjenåpningen av fysiske stevner og mesterskap søker WT-seksjonen etter sentrale støtteelementer til å bistå alle kommende arrangørklubber.

«Vi vil ha med deg…» – en oppfordring til taekwondo-miljøet fra Knut Olav Brecke i WT-seksjonsstyret, som søker ressurspersoner innen en rekke nøkkelfunksjoner.

SportData operatører

SportData er NKFs offisielle online brukersystem for både online og fysiske stevner. Vi søker medlemmer, unge som gamle, som har lyst å bli opplært i SportData systemet og dermed kan assistere Seksjonen/Sportskomiteen på stevner rundt om i landet. Dette er i tråd med at klubbene selv skal være arrangører, men bestemt også for å dele kompetanser ut til medlemmene; og ikke kun de som sitter i Seksjon eller komite. Sportskomiteen vil alltid være tilstede, enten fysisk eller online på stevnedagen, men vi ser behov for og viktigheten av, at klubbene selv kan systemene også. Kursingen vil være gratis.

I utgangspunktet er alle verv i idretten vår basert på frivillig innsats, men jobben SportData operatører legger ned er langt over det man kan forvente og basere seg av frivillig innsats.

Alle SportData operatører blir derfor kompensert innenfor et tak på kr 5000,- pr stevne etter avtale med Sportskomiteen, og hvorvidt det er behov for å fysisk reisevirksomhet dekkes alle utlegg.

Som SportData operatør kan du etter endt opplæring

 • Opprette stevne i Online (selve SportData)
 • Lage trekningslister og stå for eventuelle endringer i SET (brukersystemet bak SportData)
 • Tilføye/fjerne/slå sammen klasser/kategorier
 • Tilføye/rette utøvere, som kanskje er endt i feil klasse eller må flyttes
 • Hjelpe utøvere/coacher som har spørsmål eller opplever feil med systemet
 • Arrangere og godkjenne video opplasting
 • Lage finale trekninger
 • Lage resultatlister
 • Slå opp informasjon om eventet direkte i Online
 • Hjelpe dommerleder med eventuell tilstelling av dommere i SET

Meld din interesse i dag til post(a)kampsport.no

Vi søker engasjerte medlemmer til seksjonens nye Sportskomité

Sportskomiteen skal fungere som seksjonens faglige sparringspartner i saker som omhandler særlig stevneavvikling. Det å være en del av sportskomiteen bidrar til at arrangørklubbene kan arrangere stevner og ulike sportslige arrangementer i tråd med NKFs reglement og føringer. For at dette skal kunne gjennomføres kreves det at ressurspersoner kan ta del i planleggingen og gjennomføringen av disse arrangementene. I oppstartsfasen vil Sportskomiteen bestå av 3 faste medlemmer: Leder Maria Erenskjold, Janne Viddal og Knut Olav Brecke. Tanken er å forsterke arbeidet i Sportskomiteen med ytterligere personer med enten utøver, trener eller annen konkurranseerfaring. Hvorvidt de tas opp som faste medlemmer eller for en begrenset tidsperiode, avtales mellom de enkelte og Sportskomiteen. Vi ser etter personer som har tid, lyst og engasjement for å bidra til utvikling av idretten vår, sier Janne Viddal.

– Tanken bak dette «navnebyttet» fra arrangementskomité er at det ikke skal bli sammenblanding av begreper når også arrangørklubb skal etablere en egen arrangementskomité for et stevne, i tråd med forbundets arrangementsmodell, sier leder av Sportskomiteen og nestleder i seksjonen Maria Erenskjold, før hun legger til at seksjonen også ser på et utvidet mandat til Sportskomiteen, som gjør det enda mer aktuelt med et navnebytte.

Forslag til nytt mandat

 • Sportskomiteen skal bidra til et godt konkurransemiljø, og skal være en støttespiller for seksjonen og arrangørklubber.
 • Sportskomiteen har ansvar for planlegging av aktivitetskalenderen.
 • Sportskomiteen har ansvar for opplæring av funksjonærer (bl.a. Sportsdata, Teknisk delegerte o.l.), og oppnevner funksjonærer i ulike sammenhenger.
 • Sportskomiteen skal støtte gjennomføring av sportslige arrangementer som for eksempel stevner og «pay & kick».
 • Sportskomiteen skal sammen med regiontrenere og klubbtrenere arbeide med rekruttering av talent lokalt.
 • Kriterier for stipend klargjøres og legges frem for innstilling til seksjonsstyret.
 • Innstilling til utøverstipend legges frem for seksjonsstyret for godkjenning.
 • Sportskomiteen har ansvar for forvaltning, vedlikehold og utskiftninger av seksjonens stevneutstyr etter rammer og innstilling fastsatt av seksjonen.
 • Medlemmene av sportskomiteen skal ha god kunnskap om barneidrettsbestemmelsene og forbundets antidoping handlingsplan.
 • Sportskomiteen jobber tett opp mot dommerkomiteen.

 

Meld din interesse i dag til post(a)kampsport.no