WT: Oppdatert nasjonalt regelverk fra 2024

Publisert 16.01.2024

Seksjonen, stevnekomiteen og dommerkomiteen i Taekwondo har revidert regelverket, som vanlig før neste sesong.

Litt spesielt for 2024, er at seksjonen har endret sesongen fra å følge kalenderåret til å følge skoleåret.

Der blir det nå NM 2024 lørdag 13. april i Drammen, mens første offisielle NC, i sesongen 24/25, blir i 14. og 15. september i Oslo.

Da med påfølgende avslutning av sesongen 24/25, men NM i april/mai 2025.

Når det gjelder det oppdaterte regelverket, så finner dere pdf-filene her.

Den største endringen i KAMP gjelder hvordan innveiingen skal gjennomføres:

Innveiing og registrering skal foregå i Taekwondo-bukse og T-skjorte. Det vil bli trukket fra 500g (0,5kg)

fra vektens verdi, ved innveiing. Dommere fra motsatt kjønn kan gjennomføre innveiingen, og kvinner og menn kan veie inn i samme rom.

Dette er innført for å effektivisere innviingen på alle stevner, og gir arrangøren muligheten til å avholde innveiing i hallen.

Antall dommere og funksjonærer blir også redusert, og en behøver ikke å ta høyde for å ha dommere og funksjonærer av begge kjønn.

For MØNSTER/POOMSAE er det også noen endringer/presiseringer:

  • On-line stevner åpner for deltager ned til 9. cup, men de må kunne gå minimum 2 forskjellig mønstre.
  • Det åpne for egne klasser i Barn, både par og synkron. Gjelder kun på e-stevner.
  • Det åpnes for at regionale stevner kan settes opp med A-klasser i Poomsae.
  • Mønsteret starter når utøveren begynner å gå i Junbi (klarstilling), IKKE når man begynner å gå selve mønsteret.
  • Man starter med utgangspunkt i 4,0 poeng for basis utførelse.
  • Man starter med utgangspunkt i 6,0 poeng for presentasjon.
  • Hoveddommer skal avbryte utøveren hvis vedkommende utfører et annet mønster enn det som er trukket eller annonsert av utøveren ved valgfrie mønster……

Krav om godkjente Poomsae uniformer ved fysiske stevner gjelder, se siste punkt: Regler for bruk av uniform i konkurranser WT Taekwondo.

Leverandøren skal ha fått inn godkjente uniformer, så fritaket som var gitt i 2023, gjelder nå ikke videre i 2024.

 

Ut over det er det mindre endringer og retting av skrivefeil i denne versjonen, alle merket med blå skrift.

 

  1. januar 2024

Dommerkomiteen

Taekwondo (WT)

 

 

 

Med vennlig hilsen

Stig Ove Ness

Leder Dommerkomiteen