WT: – Ønsker å gi arrangører god drahjelp

Publisert 03.03.2021

Tidligere i år trakk fire medlemmer i WT-seksjonsstyret seg fra sine verv, og forbundsstyret besluttet å sette seksjonen under administrasjon. Administrasjonen valgte å oppnevne en referansegruppe med bred faglig erfaring, som i praksis overtar seksjonsdriften frem mot Forbundstinget i juni. Referansegruppen har de siste ukene avholdt fire møter, og er godt i gang med sitt arbeid.

Ytterligere formasjon om referansegruppen og konstitueringen av denne kan leses her.

Referansegruppen har hatt et første arbeidsmøte med forbundsadministrasjonen, etterfulgt av tre selvstendige møter. Et fjerde møte er planlagt søndag 21. mars.

Parallelt med møtene i referansegruppen jobber seksjonens dommerkomité med en totalrevisjon av coachkurs, dommerutdanning, videreutdanning/oppfølging av dommere, samt oppdatering av regelverkene. Dommerkomiteens neste møte er lørdag 20. mars.

Utlysninger i slutten av mars

Referansegruppen jobber nå med å utforme en oppdatert terminliste, samt verktøy som kan bistå klubber med å arrangere stevner i tråd med forbundets vedtatte arrangementsmodell.

Målsetningen er å kunne gå bredt ut med relevant informasjon og utlysninger av stevner siste uken i mars, og i den forbindelse jobber referansegruppen med å utarbeide følgende:

1) Arrangørpakke

Referansegruppen ønsker å utarbeide en «arrangørpakke» som skal gi potensielle arrangører et godt utgangspunkt og god drahjelp med tanke på å arrangere stevner.

Arrangørpakken kommer blant annet til å inneholde:

 • Forslag til budsjett.
 • Forslag til prosjektplan og metodikk for prosjektstyring.
 • «Dreiebøker» som tar for seg prosedyrer og rutiner som skal følges.
 • Tydelige avklaringer av ansvarsfordeling mellom arrangør NKF administrasjon, dommerkomite og arrangementskomite.
 • Et solid økonomisk tilskudd.

– Med en slik arrangørpakke føler referansegruppen seg trygge på at arrangerende klubber – enten alene eller i samarbeid med andre klubber – vil få det de trenger for å kunne sette opp stevner av høy kvalitet, samt sitte igjen med meningsfullt overskudd, sier Erling Svanberg Mytting, medlem i referansegruppen.

2) Oppdatert terminliste for 2021 og 2022

 • E-stevner
 • Fysiske stevner
 • Webinar(er) for potensielle arrangørklubber
 • Regel- og P-dommerkurs som webinar
 • C-dommerkurs (2021: Region Nord og Øst. 2022: Alle regioner)
 • Nasjonale dommersamlinger
 • Regionale dommersamlinger

Coach-kurset er ikke med i ovennevnte liste da dommerkomiteen går inn for at kurset omgjøres til et 4 timers selvstudium som e-læring, med påfølgende quiz.

– Hva gjelder e-stevner, så ønsker referansegruppen å sette opp to e-stevner i teknikk denne våren; ett 10. april og ett i mai. Mer informasjon om stevnene vil publiseres i løpet av kort tid. Disse stevnene vil i store trekk følge samme mal som e-stevnene som ble avviklet i 2020, og vi håper at så mange som mulig vil delta, forteller Svanberg Mytting.

3) Regelverk og kursmateriale

 • Oppdatert konkurranseregelverk som også inkluderer teknikk/hanmadang.
 • Kursmateriale for coach- og dommerutdanning.

Ønsker innspill fra miljøet

– Vi i referansegruppen ser frem til å bistå klubber i deres aktivitetsskapende arbeid, selv i det som er en krevende og uforutsigbar periode for hele norsk idrett. Vi tar gjerne imot innspill fra miljøet – disse kan sendes på epost post@kampsport.no, avslutter Svanberg Mytting.

NB! Om du ønsker å kontakte referansegruppen på epost oppfordrer vi deg til å merke eposten med [WT Referansegruppe] i tittelfeltet.