WT: Nytt oppdatert regelverk i konkurranse

Publisert 09.02.2023
Redigert 08.02.2023

Dommerkomiteen Taekwondo WT har  kommet ut med nytt oppdatert regelverk for kamp og poomase fra 1. februar. 

Endringer i barneklassene

Det er en oppdatering i aldersgruppen Barn A 11-12 år, der disse skal følge de samme reglene som Kadett 13-14 år, med tillatt kontakt mot hode. Det vil fortsatt være en aldersgruppe Barn B 11-12 år, der hodespark ikke er tillatt, på lik linje som Barn B 9-10 år.

I Barn B klasser kan det bli innført max antall poengledelse i en runde, før til pause eller kampslutt inntreffer. Målet er å kunne kjøre kamper med 3 runder, der utøverne får pause når de kommer litt bakpå i en av rundene.

Best av 3

Best av 3 runder, det vil si den som vinner 2 av 3 runder, innføres som standard konkurranseform for alle klasser, unntatt Barn B. Det vil si at dersom «rød» leder med 12 poeng eller motstander får 5 avdvarsler (Gam-Joum), så vinner «rød» runden, og pause eller kampslutt inntreffer.

Endringer i Poomsae

Poomsae-reglene er også oppdatert med nye klasseinndelinger og regelendringer i henhold til de internasjonale reglene.

De nye reglene vil bli benyttet på stevner fra 1. mars, slik at det overholdes 1 måneds varslingstid.