WT: Nye e-Kurs for coacher og utøvere!

Publisert 05.08.2022
Redigert 04.08.2022

Taekwondo WT-seksjonen jobber i tett samarbeid med Dommerkomiteen for å utarbeide online kurs ifbm. coach-lisens, dommerutdanning samt et introduksjonskurs for nye utøvere. 

Det er nå ferdigstilt e-kurs for coach kamp, som erstatter de tidligere kjente fysiske kurs, som man tok på selve stevnedagen. E-kurset er obligatorisk for alle som skal være coach i kamp på norske stevner.

Flere kurs på vei

I tillegg er det laget et «mini-kurs» for nye/ferske utøvere for å gi de en bedre innføring i, hva det egentlig er, de går inn til på matta ved første stevne. Kurset dekker både poomsae og kamp. Dette kurset er ikke obligatorisk, men Dommerkomiteen oppfordrer alle utøvere til å ta dette korte kurs, som går igjennom helt basale ting, samt henviser til regelverket.

E-kurs for coach mønster/poomsae er under utvikling.

E-kurs for dommere er også på trappene, både innen kamp og poomsae. Når disse er ferdig utviklet vil de erstatte mange timers teori, som man før tok på de fysiske dommerkurs over en helg. Dette åpner opp for mye mer praktisk læring på fysiske dommerkurs, som også kan kombineres med stevner fremover.

De siste e-kurs håpes å kunne lanseres innen september.

– Online kurs er noe vi har jobbet med snart et år nå. Vi har lært mye av Koronaen; blant annet at mye kan digitaliseres og gjøres online. WT-seksjonen og dommerkomiteen håper at vi med disse e-kurs får flere coacher, flere dommere, og ikke minst gir en bedre forståelse og dermed bedre opplevelse for nye utøvere på våre stevner.

Det skal være lett tilgjengelig og passe inn i en travel hverdag. E-kursene kan tas når du har tid, og de er gratis, sier seksjonsleder, Maria Erenskjold.

 

E-kursene finner du her. Du må ha en Minidrett bruker for å kunne logge inn.

PS: Taekwondo WT-seksjonen tar veldig gjerne imot konstruktive tilbakemeldinger fra våre kursdeltakere.