WT: Nasjonal dommersamling avholdt

Publisert 15.09.2022

I helgen var det nasjonal dommersamling for både kamp- og poomsae-dommere i WT Seksjonen. Elvebyen TKD i Drammen la lokaler til. Dette var en suksess til de grader, at man fremover formentlig vil avholde fysiske dommersamlinger her! 

På kamp var det 17 fremmøtte dommere, mens poomsae dessverre kun stilte med 5 dommere.

– Vi har visst de siste årene at dommerstanden er skrumpet nok så mye. Det vi ser nå, er at vi akutt mangler nye dommere – sier Stig Ove Ness, leder av dommerkomiteen.

Trenger flere dommerbidrag

Vi håper klubbene rundt omkring, særlig de som stiller med utøvere til konkurranser, ser viktigheten i å selv bidra innad i miljøet med dommere. Det vil være utrolig kjipt å måtte avlyse et stevne grunnet mangel på dommere.

Men ellers var det en suksessfull helg! Elvebyen TKD stilte med kamputøvere, så kampdommerne kunne trene «live». På poomsae siden stilte landslaget for poomsae, så både dommere og utøvere kunne få feedback og trene.

I tillegg håper vi allerede denne uken å kunne lansere kampdommer e-kurs! Noe som gjør rekruttering av nye dommere mye enklere, da man kan sitte hvor som helst og ta kurset når som helst, frem for å bruke en hel helg i f.eks. Oslo.

Poomsaedommer e-kurs er også på trappene, og kommer forhåpentlig før november.

Kursene er gratis. og det er dessuten alle samlinger for dommere i 2022 også.

Ellers er nytt fra dommerkomiteen, at man nå er gått over til Spond-appen for å registrere dommere til samlinger og stevner. Send dommerkomiteen epost og om du er dommer og ikke har fått Spond invitasjon enda.

Ness ønsker også gjøre folk oppmerksomme på de nye endringer i konkurransereglementet samt endringer som dommerkomiteen har innført, i samråd med Seksjonen.

Nye internasjonale regler

– WT Internasjonalt kom tidligere i år ut med inndeling av kadetter basert på BMI i kamp. Dette er ikke noe vi i Norge mener bidrar positivt til konkurransen eller for utøverne, så dette har vi valgt å ikke implementere.

Den nye konkurranseform i kamp «Best av 3» har vi sett fungere veldig bra i utlandet, og er bestemt noe vi ønsker å innføre på stevnene våre fremover – men akkurat til NC3 nå i september, der det er så få påmeldte, opprettholder vi ‘det gamle systemet’ med 3 runder, så utøverne får mer kamptid.

Sist men ikke minst skal vi igjen gjøre oppmerksom på oppdatering av aldersinndeling for barn i både poomsae og kamp. Her er de nye regler, i tråd med NIFs barneidrettsbestemmelser:

Barn 9-10 år (fra året man fyller 9 år til og med året man fyller 10 år). Det er lov å vise poengscore her, men ingen rangering. Alle får medaljer.

Barn 11-12 år (fra året man fyller 11 år til og med året man fyller 12 år). Man kan gjøre en rangering med 1., 2., 3. plass – men alle skal ha medalje.

Noen få utøvere vil kanskje oppleve de har gått i kadett og settes ’tilbake’ i barneklassen – vi håper på forståelse, at det rett og slett er slik vi får følge NIFs reglement her.