WT: Kampdommerkurs i april

Publisert 30.03.2022

Norsk wt-taekwondo trenger flere dommere for å kunne løfte den konkurranserettede aktiviteten tilbake til nivået man så før pandemien. Seksjonen har derfor gleden av å invitere til kampdommerkurs i april.

Praktisk info

Kursene arrangeres i Bergen, Oslo og Trondheim. Kurslokalene antas avklart tidlig i april.

Det vil være mulighet for å gå igjennom teorien på nett før selve kurset, og det forventes uansett at kandidatene leser igjennom regelverket før kursstart. Selve kurset vil være av praktisk karakter dersom e-kursene blir klare før kursstart.

 • Pris: Kurset er gratis.
 • Tid:
  • Lørdag 23. april: 09:00 – 18:00.
  • Søndag 24. april: 09:00 – 16:30.
 • Bekledning: Dobok og overtrekksdress. Trening foregår i Dobok. Forelesning gjennomføres i overtrekksdress.
 • Deltaker må ha med egne skrivesaker og egen utskrift av konkurranse-, og kampregelverket, håndsignaler og tolkninger. Disse finner man på forbundets hjemmesider: https://kampsport.no/organisasjon/lover-regler/konkurranseregler/taekwondo-wt/.
 • Ta med egen lunsj og drikke.

Foreløpig program:

Lørdag: 

 • 09:00 – 12:00
  Innledning og coach-kurs.
  Dommerkurs: Dommerrollen, etikk, innledende regelkurs konkurranse- og kampreglementet.
 • 13:00-13:30
  Lunch og Q&A og åpen diskusjon
 • 14:00 – 16:00
  Praksis i kampring
  Oppbygging av ringen (posisjoner, rotasjon. ansvarsfordeling mv.)
  Overordnet om utstyr i ringen: PSS, PCer, konsoller, etc.
  Prosedyrer i ringen
  Dommertegn
 • 16:00-16:30
  Pause
 • 16:30-17:30
  Administrative rutiner, herunder påmelding og reiseregning
 • 17:30-18:00
  Oppsummering og avslutning

Søndag:

 • 09:00 – 12:00
  Teori med fokus på aktuelle regler for kampavvikling
  Klasser, nivåinndeling og grad av kontakt.
  Lett berøring vs. lett kontakt vs. semikontakt vs. fullkontakt.
  Ulovlige handlinger inkl. tolkninger
  Video Replay
  Skade og Knock Out
 • 12:00-12:30
  Lunch og administrativt: Påmelding til stevner. Reiseregning. etc.
 • 13:00-16:00
  Praksis i kampringen
  Praktisk trening på dommertegn
  Simulert kamp og stresstest
  Prosedyre ved skade.
  Diskusjoner knyttet til ulovlige handlinger mv.
 • 16:00 – 16:30
  Avslutning, takk for nå og vi sees på NC 2!

Kursene kan bli samlokalisert! Seksjonen ønsker å avholde kurs i regionene, men endringer i både lokaler og kursholdere kan føre til at kursene må samlokaliseres. Kandidater som trenger reise og overnatting ifm. kursene får dette dekket av seksjonen uansett om kursene samlokaliseres eller ikke. Kandidatene er selv ansvarlig for kost.

– Dommeraspirantene vil avlegge teoretisk og praktisk prøve på NC 2 i Bergen lørdag 30. april. Alle vil få kyndig veiledning gjennom hele prosessen. Vi anbefaler også at man er en liten gruppe som fra hver klubb blir med på kursene. Kursene kan være utfordrende, underholdene, interessante og morsomme, og opplevelsen blir mye bedre når man deler den med gode venner fra egen klubb, avslutter Erling Svanberg Mytting, dommerleder for WT-taekwondo i Norge.

Påmelding gjøres til erling@dommerkomiteen.no. Ytterligere informasjon om oppmøtesteder mv. sendes til påmeldte kandidater. Deltakere skal også melde seg på i Min Idrett. Logg inn på https://minidrett.nif.no og gå til påmelding: https://minidrett.nif.no/Event. Søk opp «C – Dommer», og de tre kursene vil være tilgjengelig og åpne for påmelding. Dersom man har problemer med å melde seg på i Min Idrett, kan man likevel melde seg på direkte på epost, så vil man få hjelp til påmelding i Min Idrett.

Hvorfor bli dommer?

Stevnene er en av de store tjenestene som seksjonen tilbyr miljøet. Dommerutvikling er derfor viktig for seksjonen: Uten dommere, ingen stevner!

I rollen som dommer vil man få perspektiv på taekwondo kamp, i tillegg til at man får en ny arena hvor man kan utvikle egen personlige taekwondo. I klubb- og konkurransesammenheng kjenner vi oss igjen i rollen som utøver, mosjonist, trener – altså som en taekwondo-praktiserende person. I dommerrollen får man se taekwondo i et nytt lys. Ikke minst vil man kunne åpne seg for nye impulser og en ny forståelse av taekwondo-konkurranser generelt og kamp spesielt.

Nyutdannede dommere får anledning til å delta som dommer på regionale og nasjonale i Norge, og når man har utviklet seg til en faglig sterk dommer, får man muligheten til å reise som dommer til stevner utenfor landets grenser. Først i Norden, deretter på åpne stevner i Europa. Etter hvert vil det også åpne seg muligheter for å få dømme på offisielle stevner i regi av WTE, WT eller en av de øvrige kontinentale unionene.

I Norge har seksjonen en målsetning om å bidra til faglig utvikling ved jevnlig å avhold nasjonale- og regionale dommersamlinger hvor man treffer dommerkollegaer, trener sammen, deltar på forelesninger om aktuelle temaer, avholder åpne diskusjoner samt at man setter av tid til en sosial samling.

– Som dommer har man også gode muligheter til å påvirke egen utvikling samt bidra til felles utvikling innad i dommerkollegiet. Idretten er basert på frivillighet, det gjelder også oss dommere. Vi dommere får allikevel betalt kr. 800,- pr. stevnedag for innsatsen vi legger ned for taekwondo-fellesskapet. I tillegg dekkes naturligvis reise, kost og losji, både når man er på oppdrag og når man er på dommersamlinger, avslutter Svanberg Mytting.

Vi håper på å se mange mulige nye dommere på kurs!