WT: Ekstraordinært kampdommerkurs

Publisert 11.03.2022

Det vil bli avholdt ekstraordinært kampdommerkurs for WT-taekwondo helgen 19. og 20. mars. Kurset avholdes i Drammen.

Det vil være mulighet for å gå igjennom teorien på nett før selve kurset. Det forventes at kandidatene leser igjennom regelverket før kursstart. Selve kurset vil være av praktisk karakter.

Praktisk info

– Dommeraspirantene vil avlegge teoretisk og praktisk prøve på NC 1 i Drammen påfølgende lørdag, og alle vil få kyndig veiledning gjennom hele prosessen, opplyser Erling Svanberg Mytting, leder av seksjonens dommerkomite.

  • Pris: Kurset er gratis.
  • Tid: Kursstart vil være kl. 10 med avslutning ca. kl 16 begge dager. Det legges opp til en halvtimes lunch.
  • Bekledning: Dobok og overtrekksdress. Trening foregår i Dobok. Forelesning gjennomføres i overtrekksdress.
  • Deltaker må ha med egen utskrift av konkurranse-, og kampregelverket, håndsignaler og tolkninger. Disse finner man på kampsport.no. Ta også med egne skrivesaker.
  • Ta med egen lunsj og drikke.

Påmelding gjøres til erling@dommerkomiteen.no innen 18. mars. Ytterligere informasjon om oppmøtested mv. sendes til påmeldte kandidater.

Hvorfor bli dommer?

Som dommer vil man få en ny arena hvor man kan utvikle egen taekwondo.

– I klubb- og konkurransesammenheng kjenner vi oss igjen i rollen som utøver, mosjonist, trener – som en taekwondo-praktiserende person. I dommerrollen får man et nytt perspektiv på taekwondo, og ikke minst nye impulser og en ny forståelse av taekwondo-konkurranser generelt og kamp spesielt, påpeker Svanberg Mytting.

Nyutdannede dommere får anledning til å delta som dommer på regionale og nasjonale i Norge. Etter som man har utviklet seg til en faglig sterk dommer, vil man få muligheten til å reise som dommer til stevner utenfor landets grenser. Først i Norden, deretter på åpne stevner i Europa. Etter hvert vil det kun stå på en selv om ønsket er å få dømme på offisielle stevner i regi av WTE, WT eller en av de øvrige kontinentale unionene. I Norge avholder vi jevnlig nasjonale dommersamlinger der man treffer sine dommerkollegaer, trener sammen, har forelesninger om aktuelle temaer, samt åpne diskusjoner og sosial samling.

– Som dommer har man også gode muligheter til å påvirke egen utvikling samt bidra til felles utvikling innad i dommerkollegiet. Idretten er basert på frivillighet, det gjelder også oss dommere. Vi dommere får likevel betalt kr. 800,- pr. stevnedag for innsatsen vi legger ned for Taekwondo-fellesskapet. I tillegg dekkes naturligvis reise, kost og losji, både når man er på oppdrag og når man er på dommersamlinger, avslutter Svanberg Mytting.

Vi håper på å se mange potensielle dommere på kurs!