World Taekwondo Europe innfører nye regler fra 2020

Publisert 12.09.2019

World Taekwondo Europe har nylig annonsert endringer med tanke på antall utøvere hvert land kan stille med per vektklasse i internasjonale mesterskap. – Vi er svært glade for endringene som nå er gjort, og mener de nye reglene er mer rettferdige, sier Dag Jacobsen i Norges Kampsportforbund.  

De nye reglene gjelder senior-EM, junior-EM og EM mønster, og innebærer at hvert medlemsland kun kan delta med én utøver per vektklasse i disse mesterskapene.

– Tidligere har norske utøvere risikert å møte fire utøvere fra samme land i sine klasser når de har deltatt i disse mesterskapene, og vi stiller oss positive til det nye regelverket, og ser på dette som et viktig tiltak for å sikre bred vekst innen europeisk taekwondo, sier Jacobsen.

Gjelder ikke utviklingskonkurranser

Når det gjelder EM for kadetter, EM for ungdomsklasser og U21-EM blir disse av World Taekwondo Europe sett på som utviklingskonkurranser. Disse konkurransene er dermed ikke omfattet av det nye regelverket: Her kan hver nasjon ha med to eller fire utøvere per vektklasse, som kan kvalifisere seg via Presidents Cup eller via European Multi-Games.

WTEs regelendring kan leses i sin helhet her.

Emne: