Workshop Taekwondo WTF – Rekruttering

Publisert 26.05.2016
Redigert 30.05.2016

Seksjonsstyret Taekwondo WTF inviterer til workshop om rekruttering i forbindelse med OL for alle taekwondoklubber under forbundstinget. Alle klubber oppfordres til å komme!

Hvordan kan klubbene bruke årets OL-bølge til å rekruttere flere medlemmer? Hvordan kan alle bidra til på å øke interessen for idretten vår?

Denne sjansen til å øke medlemsmassene i den kommende OL-bølgen, bør alle være delaktig i, uavhengig av hvilket syn man har på den olympiske delen av idretten vår!

Hvor: Comfort Runway Gardermoen

Når: Lørdag 4.juni kl. 11.00-11.45

Hvem: Åpent for alle Taekwondo WTF-klubber. Oppfordring om å stille med minst en representant fra hver klubb, gjerne noen som allerede har ansvar for markedsføring i klubben.

Hva: Workshop med fokus på rekruttering av medlemmer til klubbene i forbindelse med OL 2016. En journalist vil gi tips og råd i forhold til kontakt med lokal presse/media. I tillegg blir det brainstorming, gode eksempler på rekruteringspraksis, samordning av ønsker om elementer i flyermal. I tillegg blir det redegjort for regler rundt bruk av OL-logo.

Påmelding: På e-post til julie@kampsport.no innen torsdag 2.juni. Oppgi klubb og navn.
_______________________________________________________


Finn nærmeste taekwondoklubb på vårt klubbkart
Fra før finnes plakatmal for klubber
Finn info om taekwondo i vår medieguide