WT: Klart for fysiske stevner i taekwondo!

Publisert 24.01.2022

Norges Kampsportforbund ved taekwondo WT-seksjonen og Elvebyen Taekwondo Klubb ønsker velkommen til årets første fysiske stevne i Brandengen flebrukshall i Drammen, når de arrangerer NC1 og ØC1 den 26. mars. 

Regionale stevner for både nord og midt-Norge ligger inne med tentative datoer i februar og mars i stevnekalenderen. Disse stevnene vil sannsynligvis bli flyttet til senere tidspunkt og vi legger ut en egen invitasjon til disse, når endelig dato og arrangørklubb foreligger. Vi oppfordrer til å følge med på kampsport.no og Sportdata i tiden som kommer.

Påmelding til Norgescup 1 og Østlandscup 1

Vi oppfordrer alle om å sjekke at deres utøver er påmeldt i korrekt klasse. Påmelding og eventuelle endringer skal utføres i Sportdata av klubben innen påmeldingsfristen 11. mars.

Påmelding skjer via SportData.

Kontaktinfo

Stevneleder
Jon Borgersen
jon@elvebyentkd.no
926 95 418

Sportdata / teknisk delegert fra WT-seksjonen
Maria Erenskjold
stevne@dommerkomiteen.no
941 50 928