WT: Velkommen til NC og RC ved Gardermoen

Publisert 09.09.2022

Norges Kampsportforbund ved taekwondo WT-seksjonen og Budosenteret ( ØRBS) ønsker velkommen til årets tredje fysiske stevne i Letohallen, når de arrangerer NC3 og RC3 den 25. september. 

Regionale stevner for andre regioner ligger inne med tentative datoer denne høsten i stevnekalenderen. Disse stevnene vil sannsynligvis bli flyttet til og vi legger ut en egen invitasjon til disse, når endelig dato og arrangørklubb foreligger. Vi oppfordrer til å følge med på kampsport.no og Sportdata i tiden som kommer.

Påmelding til Norgescup 3 og Regionscup 3

Vi oppfordrer alle om å sjekke at deres utøver er påmeldt i korrekt klasse. Påmelding og eventuelle endringer skal utføres i Sportdata av klubben innen (den utsatte) påmeldingsfristen 15. september.

Påmelding skjer via SportData.

OBS: Det oppleves problemer med påmelding av barn i poomsae i nye aldersklasser. Stevneledelsen jobber med saken. Alternativ, send epost til stevne@dommerkomiteen.no med full navn, klubb og klasse, da melder vi de på manuelt.