Vedrørende godkjent beskyttelsesutstyr

Publisert 03.10.2016

I forbindelse med WTF taekwondostevnet Norges Cup 3 på Jessheim 1. oktober har forbundet mottatt en del henvendelser angående godkjent beskyttelsesutstyr. Norges kampsportforbund ønsker med dette å avklarer eventuelle utydeligheter rundt hvilket beskyttelsesutstyr som er godkjent. Samt orientere om hvordan vi følger opp problemstillingen videre.

Norges kampsortforbund ser i etterkant av stevnet at informasjon om godkjent beskyttelsesutstyr kunne vært gjort tydeligere i invitasjonen og vil ta sikte på å informere tydeligere i fremtiden.

Gjeldende regelverk

På WTF stevner gjelder stevnereglement der § 8.1 tilsier at:

Utøverne skal bære følgende WTF godkjente beskyttelsesutstyr på regionale-, nasjonale stevner og NM. Unntak for barn, som kan bære tilsvarende utstyr. Ved Tag team konkurranser har Norges Kampsportforbund lov til å ha reklame på kampvester og hjelmer.

Oversikten over WTF godkjent utstyr finnes her: http://www.worldtaekwondofederation.net/wtf-partners/recognized/

Det er arrangørklubbens oppgave å forvalte denne delen av regelverket i utstyrskontrollen på stevnet og klubbens frivillige har fulgt regelverket slik det er per i dag.

Videre har det tidligere vært tillat med bruk av Budo-Nord beskyttelsesutstyr, men i og med at Budo-Nord ikke er godkjent av WTF er dette beskyttelsesutstyret ikke godkjent per i dag. Norges kampsport forbund er oppmerksom på at dette er en utfordring for utøvere som har investert i beskyttelsesutstyr som tidligere har vært godkjent på våre stevner. Drakter fra Budo-Nord er imidlertid godkjent av WTF.

Norges kampsportforbund er oppmerksomme på at det er store kommersielle interesser i å være beskyttelsesutstyrsleverandør innen kampidrettene, spesielt på internasjonalt nivå og dette er en utfordring som vi har behov for å imøtekomme.

For å imøtekomme utfordringene knyttet til kommersielle interesser og investeringer gjort av utøvere tidligere tar seksjonsstyret problemstillingen opp på sitt møte 10. oktober der målsetningen er å utarbeide en liste over godkjent utstyr ved Norske WTF stevner.