Utviklingsgruppe erstatter broprosjektet – ny info

Publisert 26.10.2018

Alle som har meldt på utviklingsprogrammet innen fristen og oppfyller gitte alderskriterier kan delta på uttakshelgen i Jordalhallen 3.-4. november.

Tidsskjema for uttakshelgen:

Lørdag 09:00 – 12:00 – trening
Lørdag 14:00 – 17:00 – trening
Søndag 09:00 – 11:00 – trening
Søndag 13:00 – 15:00 – trening

_______________________________________________________

Nytt utviklingsprogram igangsettes i taekwondo WT fra nyttår. Søk om deltakelse innen 26.oktober.

Broprosjektet ble opprettet for å fasilitere overgangen til eliteutøver med det mål om å bli fulltidsutøver på landslaget. Siden oppstarten har tre utøvere tatt steget opp og er nå en del av fulltidslandslaget.

Den positive utviklingen som norsk taekwondo har hatt den senere tid har ført til at vi i dag ser behovet for et utviklingsprogram der vi også inkluderer en yngre aldersgruppe. Vi erstatter derfor det tidligere broprosjektet med en utviklingsgruppe som et videreutviklet opplegg. Målet er, i likhet med broprosjektet, å fasilitere utvikling og et økt prestasjonsnivå innenfor programmet. Oppstart av programmet vil være januar 2019.

Hva kjennetegner en utøver i utviklingsgruppen?

  • Høyt indre driv og motivasjon og en åpenbar interesse for taekwondo, samt et ønske om en fremtid innen elite sport taekwondo
  • Vilje til å legge inn mye tid og gjøre de rette prioriteringer for måloppnåelse
  • Selvstendig og tar ansvar for egen utvikling
  • Liker å konkurrere og være på matten
  • Har en X-faktor

For å identifisere utøvere til utviklingsgruppen arrangerer vi første uttakshelg i Jordal Idrettshall 3. og 4. november 2018. Landslagsledelsen vil være tilstede og vurdere for deretter å ta ut utøvere. For deltagelse i uttakshelgen må utøvere oppfylle følgende kriterier:

  • 14 år (fylle 15 I løpet av året) – 21 år
  • Ha deltatt på A-stevner junior (eks. Dutch Open) og G-stevner senior
  • 1. dan Kukkiwon
  • Inneha norsk pass
  • Ha gyldig WT lisens og «Event Pass»

Det kommer til å være to uttakshelger per år (se modell).

Fyll ut skjemaet nedenfor innen fredag 26. oktober 2018 dersom du ønsker å delta på Jordal 3. – 4. november 2018.