Uttalelse fra sportssjef og landslagstrener angående uttak i poomsae

Publisert 20.11.2023

Det har vært rettet mange spørsmål rundt EM-uttaket i taekwondo poomsae og vi vil derfor gi en kort orientering om dette.

NKFs sportsavdeling er forpliktet til å følge fellesreglene og utviklingsplan for toppidrett som er godkjent av forbundstinget og forbundsstyret. Ved uttak til offisielle konkurranser ønsker forbundet at alle utøvere skal kunne bli vurdert, uavhengig av deres landslagsstatus.

Landslagstreneren skal kunngjøre uttakskravene i god tid før konkurransene, disse legges ut på kampsport.no og distribueres via nyhetsbrev til klubbene.

For EM i Poomsae i Innsbruck, Østerrike, den 24.-25. november, var uttakskravene basert på prestasjoner og innsats i utvalgte internasjonale stevner og landslagssamlinger, inkludert Kroatia Open (6.-10. oktober). Deltakelse i Danish Open (2.-4. juni) var obligatorisk for utøvere med EM-ambisjoner.

Hva som menes med prestasjoner i internasjonale konkurranser og samlinger

Begrepet prestasjon kan tolkes på flere måter. Det inkluderer ikke bare antallet seire, men også kvaliteten på motstanderne, antall motstanderne i klassen (f.eks. vinner sølvmedalje når der var bare 2 deltaker i klassen), poengresultatet, men også hvordan en tar ansvar og eierskap til gjennomføringen av konkurransen.

Det omfatter også vurderingen av mestringsnivået, utviklingen i forhold til tidligere prestasjoner, og hvordan samarbeidet med landslagstreneren er mht. læring og utvikling frem til kommende landslagssamlinger og turneringer.

Ranking

Poomsae-rangeringssystemet er relativt nytt, og det er ikke mange rangeringskonkurranser. I tillegg gir ikke alle klasser poeng. Man ser ofte i Poomsae at rankingpoeng ikke gir et rettmessig bilde av utøvernes faktiske prestasjonsnivå.

På grunn av disse faktorene har landslagsledelsen bestemt at man gjør en bredere evaluering enn kun av rangeringspoeng. Dette tiltaket er gjort for å sikre en mer rettferdig evaluering av utøvernes utvikling og fremgang.


Uttak

Etter Kroatia Open gjorde landslagstreneren EM-uttaket basert på observasjoner, innsats, utvikling og prestasjoner på samlinger og konkurranser. Ifølge fellesreglene 4.6 er det landslagstreneren som tar ut utøvere og støtteapparat til offisielle konkurranser.

Etter at uttaket er gjort, er det avgjørende at alle respekterer NKF’s etiske verdier og lagets spilleregler. Disse reglene understreker viktigheten av å fokusere på egne prestasjoner, ha en positiv holdning til andre utøvere og trenere. Kritikk, diskusjoner og uenigheter søkes håndtert internt, ikke via sosiale medier eller andre kanaler.

Invitasjoner til å trene med landslaget

Ifølge fellesreglene 4.2, er det et krav om at utøverne skal være medlemmer av en klubb som er tilknyttet NKF. Disse utøverne skal være aktive medlemmer og delta i klubbens treningsprogram. Tidligere i år ble det dessverre gjort en feil av sportsavdelingen i oppfølgingen av dette, noe som førte til at enkelte utøvere ikke ble invitert til samlinger grunnet manglende medlemskap.

Da flere parter var involvert i denne saken, oppstod det dessverre en kommunikasjonssvikt. Landslaget og Sportssjefen beklager dette. Situasjonen er nå løst, og det etableres rutiner som skal sikre at tilsvarende ikke vil skje igjen.

 

Toppidretten har begrensede ressurser, og vi oppfordrer alle utøvere, foresatte, trenere og klubber til å samarbeide og støtte opp om den norske toppidrettsmodellen. Målet er å bidra til et sterkt konkurransemiljø innen poomsae slik at forbundet kan stille med et stort og sterkt VM-lag i Hong Kong neste år.

 

Vi har stor tro på troppen som skal representere Norge i EM og ser fram til å følge dem i kampen om EM-medaljer.