Testing ved Norges Idrettshøgskole

Publisert 15.10.2014
Redigert 28.07.2015

Menn med bakgrunn i taekwondo ønskes til et prosjekt ved Norges Idrettshøgskole.

Stavros Litsos tilhører Seksjon for Fysisk Prestasjonsevne ved Norges Idrettshøgskole og skriver for tiden sin masteroppgave om et nytt mobilitetsbatteri.

Prosjektet handler om et sett med mobilitets-tester som betrakter kroppen som et helhetlig biomekanisk system. Per dags dato blir mobilitet kartlagt isolert ved eksklusivt å se på enkelte ledd og neglisjerer prinsippet om leddavhengighet (ting henger sammen). Lignende tester har også vist seg til å ha lav gyldighet.

De trenger menn med bakgrunn i Tawkwondo, de trenger å stille opp fire ganger og det tar 45min per gang. De blir testet av Stavros Litsos, Fredrik Sæland og Ola Eriksrud. Testing finner sted ved Norges Idrettshøgskole i Biomekanikk-labben.

Fordeler med å være med:
– Du får innsyn i ny mobilitetstesting
– Du får oversikt over dine egne mobilitetssvakheter og hvor de sitter, helt gratis.
– Være FP og bidra til et prosjekt som vi ønsker å publisere.

For mer informasjon ta kontakt med Stavros Litsos på 48257013 eller stav.li@hotmail.com.