Taekwondo WT-seksjonen informerer

Publisert 18.09.2017
Redigert 21.09.2017

Seksjonsstyret for WT-taekwondo har utarbeidet og samlet nedenstående informasjon, som alle tilknyttede klubber oppfordres til å merke seg.

REGELVERKET – HØYDEKLASSER UNGDOM B

Seksjonen har bestemt at vi tester ut dette i år, og vi har fått tilbakemeldinger på noen av de utfordringene dette innebærer, samtidig har vi også fått mange tilbakemeldinger fra folk som er fornøyd med dette. Vi har også fått gode tilbakemeldinger fra NIF, bl.a. på at det er positivt at vi er villige til å fjerne fokus fra vektklasser opp til begynnerklassene for ungdom, og før de går inn i ungdom A klassene. Ønsket om å fjerne fokuset på vekt hos ungdom i begynnerklassene har vært tungtveiende for at vi ønsker å prøve ut høydeklasser inneværende år. Vi ser at antall deltagende ungdommer har vokst kraftig dette året, så vi ønsker en grundig gjennomgang av dette før neste konkurransesesong.

Vi planlegger en omfattende spørreundersøkelse ut til alle klubber etter NC3, hvor vi ønsker å høre fra flertallet. Hvilke erfaringer er gjort? Hva kan forbedres? Vi ønsker å få hele bildet før vi gjør nødvendige tilpasninger eller endringer i neste års regelverk, da vi ikke ønsker å endre regler midt i sesongen, men tar de endringer som skal være ved nyttår.

COACHKURS OG COACHLISENS – POOMSAE OG KYORUGI

Det jobbes med å lage e-læringsversjoner av coachkursene både i poomsae og kyorugi, hvor man kan ta kursene uavhengig av stevne, og elektronisk på nettet. Det vil være klart før første stevne på nyåret.

Dagens ordning med coachlisens som plastkort, vil bli erstattet med en app som inneholder alle gyldige coachlisenser og dommerlisens. App’en vil være tilgjengelig så snart kostnadsfordelingen er avklart på tvers av seksjonene, og kostnadsinndekningen er avklart. Dette vil trolig være klart før NM.

De som fortsatt har plastkort følger gyldighetstiden påtrykt, men det lages ikke nye plastkort til coachene fremover. Mer info kommer når ting er på plass.

PRESISERING – TILLATT BESKYTTELSESUTSTYR OG PERSONLIG PSS UTSTYR

Hjelm med visir skal benyttes av barn og ungdom B. Etter lavterskelprinsippet er hjelm med visir anskaffet av seksjonen, og inngår i utstyrsplanen vår. Det er anskaffet flere større hjelmer med visir for å dekke opp til og med de eldste i ungdom B, da det har vært noen utfordringer med små størrelser i begynnelsen. Internasjonalt så krever World Taekwondo hjelm med visir på Kadetter (Ungdom A). Vi har foreløpig tillatt Ungdom A å benytte PSS hjelmer her hjemme, og har foreløpig ingen planer med å endre dette. Hvis noen har innspill på dette, så er seksjonen åpen for forslag.

Seksjonen har anskaffet GEN2 PSS utstyr, som er primært tenkt benyttet på norges cup’er og NM.

Regionale stevner skal benytte GEN1 PSS utstyr, som for eks VC, MN, ØC og NN.

I praksis betyr dette at klubbene må påse at utøverne stiller med riktig sokker til riktig GEN PSS utstyr. På regionalt stevne med GEN1 utstyr vil vi kreve GEN1 PSS sokker. GEN2 er ikke tillatt.

På norges-cup og NM med GEN2 utstyr så er det frivillig hvilken generasjon PSS sokker som benyttes, og det er da opp til utøver hva han/henne vil bruke.

COACHSAMLINGER HØST/VINTER – VEIEN VIDERE

Vi planlegger en omfattende spørreundersøkelse fra klubbene, men ønsker å se på muligheten til enten en workshop eller etablering av et coachutvalg for å se på konkurranseformene våre fremover.

World Taekwondo er i forandring fremover, særlig frem mot 2020. Det jobbes nå bl.a. med å implementere lys, musikk og nye uniformer til konkurransen vår internasjonalt. Det jobbes også med å få med poomsae inn i den olympiske konkurransearenaen. Enten man liker det eller ei, så er den olympiske delen av idretten vår såpass sterk at vi må benytte oss av denne muligheten for alt det er verdt.

Tag team er også et spennende konsept som står uutnyttet her hjemme, noen forsøk har vært suksessfulle. Men det er krevende å bygge nok 4 personers team til å lage en selvgående konkurranseplattform basert på dette. Det planlegges mixed tag team internasjonalt, noe som vi også kan se på her hjemme. Para, poomsae, freestyle og beach er fokusområder som presidenten i World Taekwondo har tatt ut for sine neste 4 års periode.

MEDLEMSSKAP I WORLD TAEKWONDO SIDEN 1977

Norge har vært medlem av World Taekwondo i 40 år i år. Markering av dette vil bli gjort opp imot NM. Vi ser på mulighetene for at klubbene kan benytte dette i sin lokale markedsføring. Mer info kommer.

Oslo 19. september 2017

Seksjon for Taekwondo – World Taekwondo Norway
Norges Kampsportforbund