Taekwondo: Velkommen til Online Poomsae 2

Publisert 20.03.2023

Velkommen til Online Poomsae 2 i World Taekwondo Poomsae – det andre online poomsae stevne som teller i NC-poeng samlingen i år!

Det er flere oppdateringer i invitasjonen, så vær vennlig å les igjennom HELE invitasjonen. Dette gjelder spesielt Bilag 6, mønster i Cup-klassen.

Det vil bli holdt konkurranse i poomsae og freestyle, og stevnet gjennomføres i sin helhet som e-stevne. 2023 e-stevnene er et supplement til årets fysiske RC og NC stevner. I E-stevnene er mer fleksible hva gjelder formkravene, og skal være et lavterskel tilbud der ALLE kan delta.

Bemerk: Klubbleder som melder på utøver i barne-klassene, må innhente skriftlig samtykke fra foresatte, og skriftlig pr. e-post bekrefte ovenfor stevneledelsen at samtykke er innhentet. Send e-post til: e-stevne@dommerkomiteen.no

Dette gjelder samtlige WT e-stevner i 2023 og samtykke skal gis pr. stevne.

Se NIFs retningslinjer her og her.

Følg facebook-side for siste nytt og oppdatert info.

Henvendelser:

Generelt: e-stevne@dommerkomiteen.no
Stevneleder: Maria Erenskjold
Dommerleder: Nils A. Hoffmann Olsen
NKF administrasjon: Robert Hamara, robert@kampsport.no

Velkommen!