Taekwondo: Seksjonsnytt januar 2018

Publisert 26.01.2018

Seksjonen gjør oppmerksom på nytt regelverk, som vil gjelde fra og med Norgescup 1 på Jessheim 24. februar 2018. Seksjonen ønsker også å informere om muligheter for lån av utstyr, samt at det fortsatt er behov for arrangør av Norgescup 3.

Nytt regelverk

Det nye regelverket finner du her.

Når det gjelder vektklasser vs. høydeklasser for ungdom B-utøvere presiserer seksjonen at de har gjort en helhetlig vurdering etter innspill og erfaringer, om å opprettholde dagens høydeklasser. Dette med noen modifikasjoner basert på erfaringer og innspill for å ivareta sikkerheten til utøverne best mulig.

Vektfokus i en ung nybegynnerfase har vært en viktig faktor i denne vurderingen. Det samme har ønsket om økt deltakelse og innspill om at utøvere som ellers ikke vil stilt opp i en vektklasse med en motstander som er et eller to hoder høyere. Uheldig vektfokus gjelder like mye seniorer, og seksjonens målsetting er å finne gode løsninger som vi kan stå for i det lange løpet. Taekwondo med sitt verdigrunnlag bør absolutt stå for noe som kan kalles sunn idrett. Fortsatt høydeklasser for Ungdom B vil bli løpende vurdert etter innspill og erfaringer, og seksjonen ønsker at flest mulig er aktive med å komme med konstruktive tilbakemeldinger.

Norgescup og NM

 • Norgescup 1 arrangeres som et dagsstevne på Jessheim den 24. februar.
 • Norgescup 2 arrangeres som et 2-dagersstevne i Bygdøyhus, Oslo den 17. og 18. mars.
 • Norgescup 3 arrangeres som et 2-dagersstevne, ukjent sted og arrangør den 29. og 30. september.
 • Norgesmesterskap 2018 arrangeres i Trondheim den 17. november.

Innspill og tilbakemeldinger fra flere gjør at seksjonen tilsidesetter planen om et sentralt arrangementssted med kompensasjonsordning, og innfører fritt arrangørsted over 2 dager.

Seksjonen trenger arrangør til NC3, og oppfordrer alle klubber til å søke, uavhengig av region. Til Norgescup-stevnene vil seksjonen i år også sende ut invitasjon til A-utøvere fra Sverige og Danmark. Målet er å øke antall deltakere, samt å gi våre egne utøvere mer konkurranse.

Godkjent utstyr og utstyrsordning

GEN1 på regionalt stevne på Østlandet, Vestlandet, Midt-Norge og Nord-Norge videreføres som i 2017, bl.a. kun GEN1 PSS-sokker.

GEN2 brukes hovedsakelig på nasjonalt stevne og mesterskap.

Nytt i år er at seksjonen vil gjennomføre barnekamper med GEN2 vester når disse avholdes sammen med nasjonalt stevne. Dette er etter erfaringer og tilbakemeldinger på at vi ikke er flinke nok til å gi barna poeng for det arbeidet de legger ned i kampene. Dette innebærer at barna/klubbene må skaffe seg PSS-sokker i forbindelse med NC1-3. Disse er tilgjengelig fra str. 25. Seksjonen imøteser tilbakemeldinger hvis klubbene erfarer utfordringer rundt dette.

I forbindelse med flere henvendelser fra klubber og landslag om ønske om å låne det helt nye GEN2 utstyret til fellesskapet, ønsker seksjonen å se på en utstyrsordning for utstyret. Utstyret består av en komplett GEN2 PSS-pakke pr. ring, inklusive hjelmer, vester og alt tilbehør.

Seksjonen ønsker i utgangspunktet at utstyret skal brukes. Men siden dette er et relativt kostbart utstyr som ikke enkelt kan erstattes må seksjonen samtidig sørge for at fellesskapets utstyr ivaretas best mulig. Nasjonale og regionale stevner er prioritert, da fungerende og komplett utstyr er kritisk for avvikling av stevnene. Utstyret lagres på forbundets lager på Østlandet, og frakt må avtales i hvert enkelt tilfelle for leietakere.

Arrangementskomiteen har beregnet at utstyret per ring koster ca 100.000,-, med ca. pris pr stevne på kr 10.000,- med nedbetaling på 4-5 år. Det er ønskelig at alle som ønsker å benytte utstyret utover dette er med på å betale ned utstyret. Dette da ekstra bruk av utstyret medfører mer slitasje og kortere levetid.

Det er også bestemt at utstyret skal følges av en operatør fra AK, eller noen de godkjenner som operatør. Dette er for å kunne ha en hovedansvarlig for riktig bruk og sikker oppbevaring og håndtering. Eventuelle feil, mangler eller skader avdekkes da i en tidlig fase. Erfaringsmessig vil ikke utstyret bli ivaretatt best mulig om ansvaret legges ansvaret på en gruppe.

Mer informasjon om leieordningen annonseres så snart den foreligger. Seksjonens målsetting er å utarbeide en rettferdig løsning hvor alle behandles med likhet og rettferdighet.

Dialogmøte for lagledere

Seksjonen vil kalle inn til et dialogmøte med lagledere og frivillige for å få luftet tanker og innspill for å kunne fortsette å utvikle idretten vår som en konkurranseform. Tid og sted vil annonseres før NC1.

Sosiale medier

Sosiale medier har kommet for å bli, og er en kanal for interaktiv idemyldring hvor de aller fleste har de beste hensikter. Husk at det du skriver på sosiale medier kan bli sett og oppfattet av mange. Bruk sunn fornuft. Opptre på samme måte som du ville gjort ellers i hverdagen.

Generelle råd:

 • Vær troverdig
 • Opptre sannferdig, etterrettelig og rettferdig
 • Vær konsekvent
 • Vær imøtekommende, ærlig og profesjonell til enhver tid
 • Vær lydhør og del
 • Når du mottar verdifull kunnskap, kompetanse og innsikt, del den der det passer
 • Vær en ambassadør for idretten vår
 • Som en ambassadør for World Taekwondo, vær bevisst på din rolle når du publiserer på nettet

Valg 2018

Seksjonen består av frivillige fra medlemsklubbene som jobber med å påvirke og tilrettelegge for den idrettslige utviklingen innen taekwondo på sin ubetalte fritid.

Valgkomiteen er avhengig av forslag på gode kandidater som har engasjement og lyst til å være en del av dette arbeidet for å kunne utføre sitt virke.

Til seksjonsstyret 2018 – 2020 er i prinsippet alle verv på valg den 26. mai på Gardermoen. Du kan lese mer om valget her.

Frist for å sende inn kandidater er 1. februar er. Nominasjoner sendes til valg2018taekwondo@kampsport.no.