Svenska Taekwondo forbundet er suspendert fra ETU

Publisert 29.01.2015
Redigert 28.07.2015

Utøvere fra forbundet kan ikke delta på konkuranser i Europa og får dermed ikke delta på Nordisk mesterskap i Stjørdal 31. januar.

Norges Kampsportforbund, taekwondo seksjonen, er underlagt European Taekwondo union (ETU)s lover og vedtak.
Vi har derfor ikke annet valg enn å nekte deltakelse for svenskene. Årsaken til suspensjonen er angivelig mangler i det svenske forbundets lover som ikke er rettet opp.
Det påhviler det Svenske Taekwondoforbundet å opplyse om dette til egne utøvere og kalle dem tilbake.
Påmeldingsutgiftene til Norges Kampsportforbund vil bli refundert, men vi kan ikke ta ansvar for reise- og oppholdsutgifter som laget svarer for.
Dette er et force majeure tilfelle. Evt. utøvere som stiller opp på stevnet skal bli nektet deltakelse av arrangørklubb.
Vi synes det hele er svært beklagelig.