Stryking av klubber utledet fra kampsportinstitutter

Publisert 12.05.2014
Redigert 28.07.2015

Kampsportforbundet stryker klubber som ikke oppfyller NIFs lov som reelle, selveiende og frittstående klubber

I perioden 1998-2003 år ga NIF dispensasjon til å ha danse- og kampsportinstitutter som medlemsklubber. Dispensasjonsordningen opphørte og klubber ble dermed etablert utledet fra institutter. I tillegg ble det også utviklet et samarbeid mellom andre medlemsklubber og institutter. I startfasen var ikke dette forholdet velregulert i NIFs lov, men over årenes løp har loven blitt mer konkret i.f.t. krav til medlemsklubbene som reelle, selveiende og frittstående uten gjennomskjæring fra kommersielle foretak eller under kontroll fra et institutt. Med bakgrunn i dette har Norges Kampsportforbunds forbundsstyre, med hjemmel i NIFs lov, effektuert strykning av en rekke klubber. Disse må ordne opp i sin driftsform før de evt. kan søke gjenopptak via idrettskretsene. Flere klubber med tette bånd til institutter står nå i fare for å bli strøket.

Det er likevel fullt mulig å ha samarbeid med institutter og andre kommersielle selskaper. Dette fremgår av NIFs lov kap. 13. Kampsportforbundet har utarbeidet en juridisk kvalitetssikret avtalemal som sikrer klubben som selveiende og frittstående. Det følger også et notat som beskriver forholdet mer inngående. Notatet og avtalemalen ligger på nettsidene under «kamputvikling»