Store endringer til stevnehelgen 12- 13. oktober i Nannestad!!!

Publisert 03.10.2013
Redigert 29.07.2015

Det er rekord antall poomsaedeltakere til stevnehelgen i Nannestad 12- 13- oktober. Tidligere har man alltid kjørt poomsae på søndagen. Dette lar seg ikke gjennomføre på en dag, og det må derfor gjennomføres poomsae både lørdag og søndag.

Dette er oversikten over hvilke klasser som går lørdag og søndag:

 

Lørdag

Par Cup

Par Dan

Synkron Cup

Synkron Dan

Team

Barn Jenter Lav Cup

Barn Gutter Lav Cup

Barn Jenter Høy Cup

Barn Gutter Høy Cup

Ungdom Lav Cup (begge kjønn)

Junior Lav Cup (begge kjønn)

 

Søndag

Ungdom Kvinner Høy Cup

Ungdom Menn Høy Cup

Junior Kvinner Høy Cup

Junior Menn Høy Cup

Senior Høy Cup (begge kjønn)

Ungdom Kvinner Dan

Ungdom Menn Dan

Junior Kvinner Dan

Junior Menn Dan

Senior 1 Kvinner Dan

Senior 1 Menn Dan

Senior 2+3 Dan (begge kjønn)

 

 

Listen over er ikke en tidsplan, bare en overskikt over hvilken klasser som går hvilken dager.

 

Mer detaljert liste kommer etter at etterpåmeldingsfristen er gått ut.

 

Til informasjon blir det elektronisk dømming under hele stevnet.

 

 

For spørsmål kan stevneleder kontaktes på tlf 413 35 171 eller på epost s.svenkerud@gmail.com