Søknad om plass på talentlaget for WTF Taekwondo kamp

Publisert 03.12.2012
Redigert 29.07.2015

Alle som trener og konkurrerer i taekwondo kamp, uansett stilart, og som har ambisjoner kan søke om opptak i samarbeid med sin klubb.

En forutsetning for å være med er at utøver, foresatte og klubb samarbeider om en helhetlig utviklingsplan sammen med forbundet, og at utøver/klubb har viljen og evnen til å kunne gjennomføre avtalte aktiviteter.

Opptakskrav
Du skal være mellom 12 og 15 år (det gjøres unntak, men det må begrunnes).
Du må ha kamperfaring fra nasjonale A stevner og må ha konkurrert internasjonalt allerede.
Du må ha økonomisk støtte fra klubben eller foresatte for å kunne reise til samlinger og stevner.
Du må ha en form av fysisk tilleggsaktivitet ved siden av TKD treningen.
Du må kunne trene ca. 10 timer per uke, 40t/mnd, hvorav minst halvparten er da en annen aktivitet/trening (som basistrening, men andre idretter teller også).

Treninger/konkurranser
Det vil bli arrangert 4 nasjonale og 4 regionale helg-samlinger i tillegg til lokale klubbtreninger med regionstreneren. I tillegg vil det bli internasjonale samlinger og konkurranser. Datoer for de nasjonale samlingene er :

1.-3 februar
26.-28. april
4.-6. oktober
29.november -1.desember
Datoene for de regionale samlingene vil bli avtalt senere.

Målsetting
Målsettingen er å få frem seniorutøvere som er fysiske og tekniske gode, som er selvstendige og har den rette toppidrettskulturen. For kadetter og juniorer skal det ikke være fokus på medaljer, men på utvikling.

Kostnader
Trening og utdanning vil være gratis, men utøver/klubb må selv dekke reise og opphold. Det vil være mulig og overnatte på treningssentret.

Klubben
Klubber som har utøver(e) på kadett-/junior- eller seniorlaget vil få status som eliteklubb. Som eliteklubb kan trener/leder bli invitert til samlinger, kurs, konkurranser, trenermøter og spesialkurs etc. Eliteklubber vil også få tilbud om egne kurs/seminar og etterutdanningskurs som kan holdes i egen klubb. I tillegg kan eliteklubber få bistand til klubbutvikling og bistand til utarbeidelse av sportslige planer etc.

Til de som ikke ønsker å være med
Utøvere, trenere og klubber står fritt til å velge andre metoder og satse på egen hånd. De tar da et bevisst valg om å stå utenfor NKF toppidrettssatsing og kan dermed ikke forvente støtte eller oppfølgning , samt bli vurdert ved uttak.

Søknad
Send inn en søknad innen 1. Januar!
Vær tidlig ute med påmeldingen, det er begrenset med plasser !!

Målet med søknaden
Målet med søknaden er å få en bedre oversikt over utøvere og klubber som har lyst til å satse på toppidrett slik at forbundet kan bistå utøvere og klubber med utvikling. I tillegg vil søknadsprosessen bidra til at klubbtrenere og utøvere bedre vil forstå prosessen og kravene for å komme på landslaget.

Norges Kampsportforbund ønsker å ta vare på flest mulige utøvere, ikke bare de som lykkes i dag. Vi benytter oss av Olympiatoppen sin utviklingsfilosofi for å unngå å miste unge utøvere som kunne ha blitt dyktige utøvere på et senere tidspunkt.

Kravene som stilles til utøvere vil ikke bare være resultater men også fysiske, teknisk/taktiske og mentale forutsetninger.
Vi ønsker selvstendige utøvere som tar ansvar for egenutvikling.

Er dette noe for deg ?
Dersom du mener at du kan oppfylle kravene og dette er noe som du har lyst til å satse på så kan du søke om opptak

SØKNAD HER