Søker arrangører til stevner 2016

Publisert 11.03.2015
Redigert 27.07.2015

WTF-seksjonen og arrangementskomiteen søker arrangører til stevner 2016.

Vil din klubb arrangere stevne i 2016? Det skal avholdes stevner over hele landet.

Send en mail til ak-wtf@kampsport.no med kopi til julie@kampsport.no om dere er interessert. Kom gjerne med forslag til dato (må muligens justeres).

Les mer om stevnearrangering HER

Minner også om følgende til alle kampsportklubber i Oslo:

Alle klubber som skal avholde stevner/arrangementer i egen eller forbundets regi for perioden august 2015 – mai 2016, må søke om dette til Oslo idrettskrets via Norges Kampsportforbund. Alle søknader må koordineres via forbundet for å bli tatt hensyn til av idrettskretsen og forbundet må sette søknadsfristen til 15. mars for å rekke Oslo idrettskrets sin søknadsfrist (1. april).

Østlandet:
To regionale stevner, et på våren og et på høsten.
Norgesmesterskap, 19.november

Vestlandet:
Tre regionale stevner, to på våren og et på høsten.

Midt-Norge:
Tre regionale stevner, to på våren og et på høsten.

Sørlandet:
To regionale stevner, et på våren og et på høsten.

Nord-Norge:
Region nord organiserer sine to årlige regionale stevnearrangører selv.