Send kandidater på dommerkurs denne våren

Publisert 19.02.2019

Dommerkomitéen ønsker flere kandidater velkommen på dommerkurs denne våren.  Dommermangel fører i ytterste konsekvens til at stevner avlyses, eller at formatet på arrangementet endres. 

WT-seksjonens viktigste oppgave er å legge til rette for nasjonal og lokal konkurransevirksomhet i kamp og mønster, og mesteparten av seksjonens midler brukes til dette formålet.

For å sikre at konkurransene avvikles om en korrekt og rettferdig måte, stiller seksjonen med dommere til stevnene.

Dommerne er utdannet i konkurransereglene (konkurranse generelt, og innenfor konkurransedisiplinen), etikk og forståelse av dommerrollen. I forbindelse med hvert stevne, arrangeres det dommermøter hvor man avholder et mini oppfriskningskurs samt diskuterer regelendringer, hendelser på tidligere stevner mv. Dommerne inviteres også med jevne mellomrom til nasjonale dommersamlinger hvor man trener sammen som et kollegium og av og til også sammen med landslaget eller klubber som stiller med utøvere.

I de senere år har rekrutteringen av nye dommere ikke vært så høy som man skulle ønske. Det har vært avhold dommerkurs, men vi opplever at svært mange på kursene ikke kommer for å starte på en dommerkarriere, men heller kommer på kurset av andre grunner.

Dette har ført til at antall dommere gradvis har sunket, og at presset på eksisterende dommere har økt. Dommermangel fører i ytterste konsekvens til at stevner avlyses, eller at formatet på arrangementet endres. «Endret format» innebærer f.eks. at instruktører og coacher tar rollen som dommere, og for klubbstevner, trening og generelle treningssamlinger. Seksjonen har naturligvis ikke motforestillinger til dette.

Offisielle konkurranser må imidlertid avvikles med lisensierte dommere som følges opp over tid, og bygger kompetanse som dommere innenfor riktige rammer.

Seksjonen har i 2019 som målsetning å avholde 2 dommerkurs pr. aktive region, opprette et dommerlaug og fornye innsatsen ifm. oppfølging og etterutdanning av dommere. I 2019 og 2020 har seksjonen også som målsetning å tilby dyktige dommere med nasjonal lisens muligheter til å dømme utenlands. Dommerlauget skal også være ansvarlig for å følge opp dommerne mellom stevner og legge til rette for trening, utdanning, utenlandsoppdrag, lokale aktiviteter mv.

I 2020 er det planlagt at dommere skal administreres av dommerlaug, og at arrangørklubber «bestiller» dommere fra dommerlauget. Lauget kommer til å fakturere arrangørklubbene en «dommeravgift» etter antall deltagere, og i denne sammenhengen skal man utrede hvorvidt klubber som stiller med dommere, eller kunne stilt med dommere, skal tilstås en rabatt i avgiften. Innretningen er ennå ikke klar, men kommer sannsynligvis til å ta høyde for antall deltagere pr. klubb, avstand til stevnet, stevnetype, praktiske begrensning som f.eks. maksimalt antall dommere på et stevne, klubbers muligheter til å utdanne og ta vare på dommere mv.

På kort sikt er det imidlertid viktig å utdanne nye dommere i regi av seksjonen, og i den forbindelse er det satt opp 2 dommerkurs. Et på Østlandet og et i Midt-Norge. Det vil bli satt opp et kurs i Nord-Norge, og man vil forsøke å sette opp et nytt kurs på Vestlandet i nær fremtid. Klubber som kommer med mer enn 5 utøvere, bør vurdere å sende kandidater til kursene som settes opp.

Kurset på Grong avholdes 30. og 31. mars. Påmelding via nett.

 

Erling Svanberg Mytting
Dommerkomitéen Taekwondo WT