Revidert regelverk

Publisert 08.12.2014
Redigert 28.07.2015

Seksjonsstyret har godkjent revidert reglement som blir gyldig fra 8.januar 2015.

Seksjonsstyret har godkjent revidert reglement som gjelder på alle stevner fra 8.januar 2015.

Reviderte reglement finner du her