Regel endring

Publisert 22.03.2013
Redigert 29.07.2015

Seksjonen har endret reglene i forbindelse med påmelding til regionale og nasjonale stevner.

Denne regelen gjelder fra fredag 22. mars:

Påmeldingsfristen er 10 dager før stevnet

Klubben kan etterpåmelde 24 timer etter at påmeldingsfristen har gått ut, mot gebyr på 2 x påmeldingsavgift. Dette gjelder også endring av vektklasser. Etter 24 timer legges deltakerlisten ut på www.kampsport.no. Klubbene har 48 timer til å se igjennom deltakerlisten etter tekniske feil. Eventuelle tekniske feil må rapporteres til stevneleder.

 3 dager etter påmeldingsfristen gjøres ingen endringer.