Oppretter ny teknisk komité

Publisert 05.06.2016
Redigert 07.06.2016

Lørdag 4. juni valgte seksjonsmøtet i WTF seksjonen i Norges kampsportforbund å opprette en teknisk komite samt gi seksjonsstyret fullmakt til å fastsette et rammeverk for gradering.

Det blir styrets oppgave å oppnevne den tekniske komitee,n som får ansvar for å forvalte regelverket. Seksjonsstyret kommer til å henvende seg til medlemsklubbene for å få innspill på, og forslag til, medlemmer i den tekniske komiteen.

Det konkrete vedtaket fra seksjonsmøtet lyder:

«Seksjonsstyret gis fullmakt til å utpeke en teknisk komite og fastsette rammeverk for graderinger innen WTF taekwondo.»

Styremedlem Terje Førsund forteller i denne forbindelse at Norges kampsportforbund inviterte 12. oktober 2015 mastere og styreledere til møte vedrørende samarbeide med Kukkiwon og organisering av graderinger i Norge.

På møtet ble det nedsatt en arbeidsgruppe som blant annet fikk i oppdrag å vurdere et fremtidig graderingsopplegg. Arbeidsgruppen utarbeidet et rammeverk for gradering og presenterte dette på et debattmøte den 6. april 2016.

  • Dette er dette grundige arbeidet som vi har basert innstillingen og vedtaket på. Neste steg er å kontakte klubbene for å få foreslått kandidater til teknisk komite. Uttaler Terje Førsund fra seksjonsstyret.

Forslaget til rammeverk som ble presentert på tinget finnes her.

 

Relaterte linker

Graderingsregler WTF taekwondo