Obligatorisk 1. mønster i NM 2013

Publisert 19.11.2013
Redigert 29.07.2015

Her er listen over mønster som alle utøvere skal gå som sit første mønster, uavhengig av antal runder/deltagere i klassen. Det er lagleders ansvar å formidle dette til utøverne FØR stevnestart.

Listen ligger som vedlegg under.

Relaterte linker

Liste over oblligatoriske poomsaer