Nytt elektronisk dommerutstyr til poomsae

Publisert 25.08.2015

WTF-seksjonen innfører ny-innkjøpt elektronisk poomsae dømmingsutstyr på nasjonale stevner.

Seksjonen har valgt et app basert system, som heter Pocoso. Selve softwaren er en freebie, og er basert på nettbrett koblet sammen via en pc over wifi-nettverk. Systemet vil bli tatt i bruk første gang på helgens poomsae-dommerkurs, hvor det vil bli gitt innføring i bruk av systemet.

Seksjonen har kjøpt inn hardware til å betjene to ringer med syv dommere på hver ring.

Pocoso

Pocoso er det nye appsystemet WTF-seksjonen har valgt til poomsae-dømming

Helgens poomsae-dommerkurs er tilrettelagt både for nye poomsaedommere, samt oppfriskning for eksisterende poomsaedommere. Vi har hentet inn erfarne poomsae-dommere som kursholdere, grandmaster Paulo Martins og master Nils Andre Hoffmann Olsen.

Skal man fortsette og videreutvikle poomsae som konkurranseform i Norge er man avhengig av at medlemmene og klubbene støtter oppunder dette kurset, og sender ressurspersoner på kurs. Det er fortsatt ledige plasser på kursene i Trondheim og Oslo nå til helgen, og det er fullt mulig å melde seg på helt frem til kursstart.

Vi ser frem til en spennende høst/vinter for poomsae.