Nye regler i forbindelse med påmelding til stevner

Publisert 11.02.2013
Redigert 29.07.2015

Klubbene har nå fått nye regler å forholde seg til vedrørende påmelding til stevner.

VIKTIG INFORMASJON!

 

For dere som deltar på stevner har seksjonen kommet med nye vedtak ifm påmelding til stevner:

 

Påmeldingsfrist 10 dager før stevnet

Etterpåmelding mot gebyr innen 2 dager etter påmeldingsfrist

Frist for evt. rettelser ved feil fra forbundet settes til 2 dager etter frist for etterpåmelding.

 

Bøter ved manglende gyldig legitimasjon. (medlemspass har utgått).