Nye regler for TAEKWONDO GMS BYLAWS fra 1 juni 2023

Publisert 02.06.2023

World Taekwondo har kommet med nye regler for World Taekwondo Global Membership System (WT GMS) som trer i kraft fra 1. juni 2023.

Hovedendringen er at idrettsutøvere som søker om en WT Global Athlete License (GAL), kun kan gjøre det fra enten statsborgerskapslandet (pass) eller bostedslandet. Bostedslandet må bevises med oppholds kort eller av et annet nasjonalt godkjent bevis på bosted.

Unntak fra statsborger/oppholdsregelen

Et unntak kan være mulig hvis MNA for statsborgerskapet og MNA søker om, samtykker å frafalle kravet.

Tidsbegrensning for å utstede/avslå en GAL-søknad

Vær også oppmerksom på at etter fullføring av en WT GAL søknad har MNA 15 virkedager på seg til å godkjenne eller avslå søknaden. En prosess for å anke en avslått WT Global License-søknad er også lagt til.

Kostnaden for en WT Global License pr. i dag er 32 ERO  per år per medlem.

Hva er WT Global Athlete License (GAL)

World Taekwondo har som mål å fremme Taekwondo globalt og gi alle en sjanse til å delta i sporten uavhengig av alder, kjønn, etnisitet eller evner. For å oppnå dette har WT etablert det globale medlemssystemet (GMS), som er en online plattform for medlemsregistrering, koordinering av arrangementer og administrasjon.

En WT-lisens er påkrevd for alle idrettsutøvere og funksjonærer som ønsker å delta i WT-promoterte arrangementer. GMS-plattformen gir også tilgang til World Taekwondo-innhold for medlemmene.

De nasjonale forbundet må implementere GMS-vedtektene og utpeke en nasjonal GMS-administrator. GMS administrator for Norge er NKF post@kampsport.no.

Den enkelte person må selv registrere seg på online plattformen og laste opp all nødvendig dokumentasjon.

Kontinentale unioner må også implementere GMS-vedtektene for anerkjente arrangementer. Implementeringen av GMS-retningslinjene skal være rettferdig og ikke-diskriminerende, og det skal være en klageprosess for avslag på WT-lisenser.

Organiseringskomiteer for arrangementer må sørge for at deltakerne har gyldige WT-lisenser og gi offisielle resultater og deltakerlister til WT-tekniske delegater. WT-lisenser er påkrevd for alle som deltar på WT-promoterte arrangementer, og det kan påløpe straffegebyr for å fornye lisensen på stedet.