Norske dommere på 2016 Rio IR selection & trainingcamp

Publisert 13.04.2015
Redigert 27.07.2015

Tre norske IR-dommere deltok 2.-7. april på 2016 Rio IR selection & trainingcamp i Moskva

Tre norske IR-dommere deltok 2.-7. april på 2016 Rio IR selection & trainingcamp i Moskva. IR dommerne fra Norge som ble tatt ut til dette var Erling Svanberg Mytting, Asle Fredriksen og Janne Helen Viddal. I fire dager deltok de på seminar og flere tester. Det var ca 100 deltakere på treningssamlingen, hvorav syv representanter fra de nordiske landene

Denne treningsleiren er det første skritt på vei mot en dommerdeltagelse i OL i Rio 2016. Vi ønsker lykke til videre!

20408

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De syv nordiske dommerne som deltok i Moskva. Til venstre de tre norske deltakerne.