NM 2020 – trolig mønster som onlinesteve

Publisert 28.08.2020

Seksjonsstyret i taekwondo WT ser på muligheten for å arrangere NM som et online mønsterstevne. Kampdelen av NM er fortsatt usikker.

Seksjonsstyret melder at invitasjon til et online-NM er nærliggende. Men kun for mønster.

Det siste halvåret er det gjort gode erfaringer både internasjonalt og nasjonalt med å arrangere onlinemesterskap i poomsae, og trolig blir samme konkurranseform valgt til årets NM i mønster.

Åpningen av kamper og konkurranser for utøvere over 19 år innen kontaktidretter er fortsatt utsatt. I tråd med ønsket om en gradvis gjenåpning av idretten, er det ingen signaler som tilsier at en nasjonal gjenåpning på tvers av idrettskretser er nærstående, eller reel, innen november.

– Basert på det som er kjent for oss nå, vil årets NM for kamp bli avlyst. Vi følger utviklingen nøye fremover, og dersom det kommer føringer som tilsier at et nasjonalt mesterskap kan avvikles i inneværende år, vil vi gjøre en ny vurdering, sier styremedlem Knut Olav Brecke.

Foreløpig er alle fysiske stevner avlyst frem til utgangen av oktober 2020.

Hjelm med visir

Seksjonsstyret i Taekwondo WT avvikler den nasjonale beholdningen av hjelmer med visir. Innføringsfasen regnes som avsluttet. Fra og med neste organiserte kyorugiaktivitet må klubbene selv stille med hjelmer med visir til de av sine utøvere som går i klasser hvor denne type hjelm er påkrevd. Seksjonen melder at de i tiden fremover vil prioritere PSS-utstyr til regionene.