Nasjonale og regionale samlinger WTF-Taekwondo 2013 kamp

Publisert 03.10.2013
Redigert 29.07.2015

Oversikt over Nasjonale og regionale samlinger for WTF-Taekwondo

Fredag 18.oktober –søndag 20.oktober Nasjonal samling Oslo

Lørdag 26.—søndag 27. oktober Regional samling Bergen

Lørdag 9.november-søndag 10.november Regional samling Oslo

Fredag 29.november-søndag 1. desember Nasjonal samling Oslo