Innkalling av dommere til WTF-konkurranser på Enebakk, NC I og Hamar

Publisert 24.01.2014
Redigert 29.07.2015

Det er i dag sendt ut dommerinnkalling til regionalt stevne på Enebakk, Norgescup på Stjørdal og til Mjøsmesterskapet på Hamar.

Vi har sendt ut innkallingen til alle dommere som er registrert i dommermodulen i medlemssystemet.
Hvis du er dommer og ikke har fått innkallingen må du omgående kontakte seksjonskonsulent Julie Berge, mobil 94017531 eller mail julie@kampsport.no.