Informasjon til konkurranseutøvere som er medlem av klubber som strykes i NKF

Publisert 12.05.2014
Redigert 28.07.2015

Norges Kampsportforbund har strøket flere klubber som ikke oppfyller NIFs lover som reelle, selveiende og frittstående.

Klubbene som nå er strøket fratas sitt medlemskap i Norges Kampsportforbund med umiddelbar virkning. Medlemmer i klubben får dermed ikke delta i stevner og aktiviteter innen NKF eller dens overordnende organisasjonsledd (internasjonale konkurranser).

Utøvere som ønsker å konkurrere må derfor melde overgang til en annen godkjent medlemsklubb eller vente med å konkurrere til klubben har ordnet opp i.f.t. lovkrav og søkt og fått gjenopptak via Idrettskretsen. Dette kan ta tid slik at utøvere som har planlagt å konkurrere internasjonalt den nærmeste tiden kan få problemer med å delta. Følgelig bør overgang skje til annen klubb i denne perioden.