Informasjon Taekwondo WTF: Møte med Kukkiwon

Publisert 08.09.2015
Redigert 11.09.2015

Norges Kampsportforbund (NKF) ved President Trond Berg er innkalt til møte med Kukkiwon kommende torsdag 10. september. Sammen med Presidenten stiller også seksjonsleder Morgan Nygård og administrasjonen. I tillegg deltar også Sigvald Martinsen som er tidligere Kukkiwon Advisory Manager.

Representanter fra Kukkiwon skal informere om sitt arbeid i Nord-Europa og Skandinavia og forbundet ser frem til møtet. Vi har ikke oversikt over hvorvidt Kukkiwon har innkalt andre personer til møtet, f.eks. mastere, men utifra informasjonen NKF regner med å få vil dette bli videreformidlet internt til seksjonsstyret og klubber, mastere m.fl. innen taekwondo WTF seksjonen.