Informasjon i.f.m. avlysningen av midt-norsk stevne 3

Publisert 14.10.2015
Redigert 15.10.2015

Seksjonsstyret for taekwondo WTF har på sitt styremøte 6. oktober behandlet avlysningen av midt-norsk stevne 3 i Stjørdal, herunder alle innkomne henvendelser i denne forbindelse.

Styret finner det riktig å informere nærmere om saken og de tiltak som er iverksatt for å unngå lignende hendelser igjen. Det er viktig å få presisert at arrangørklubben, Stjørdal taekwondoklubb, gjorde en utmerket tilrettelegging av stevnet og at avlysningen ikke på noen måte skyldes arrangørklubb.

Stevneleders vurdering var som før nevnt på kampsport.no at fokus ble tatt vekk fra det sportslige og derfor valgte å avlyse stevnet etter lunsj. Seksjonsstyret har etter dette fortsatt full tillit til stevneleder. Stevneleder opplevde motstridende opplysninger fra klubber og funksjonærer i.f.t. det som har blitt omtalt som en personkonflikt. Dette hadde sitt utspring i en varslingssak som har vært under behandling både hos politiet og i idretten. Saken var ikke avsluttet hos idretten, da stevnet ble avholdt. Forbundet må naturlig nok bevare taushet om sakens natur av personvernhensyn. Saken er nå ferdigbehandlet i forbundsstyret med støtte fra NIF på deres møte 9.-10. oktober.

Seksjonsstyret beklager på det sterkeste at ovennevnte førte til at stevnet ble avlyst og at vi kom i denne situasjonen. Seksjonsstyret vurderer å gi kompensasjon til klubber som ble økonomisk skadelidende som følge av avlysningen etter lunsj. Vi oppfordrer derfor klubber som mener å ha blitt påført unødige økonomiske belastninger om å innsende krav med dokumentasjon til seksjonsstyret for behandling snarest og senest innen 3. november. Styret skal i ettertid gå igjennom sine rutiner i forbindelse med stevnegjennomføring for å unngå at denne type episoder oppstår igjen.

Økonomiske tap er det mulig å kompensere, men det sportslige tapet med mange skuffete barn og unge er det verre med. Vi vil imidlertid forsikre om at de kommende stevner vil gå som planlagt og at ikke noe lignende skal få skje igjen. Styret og administrasjonen skal bistå stevneledelsen, arrangørklubb, dommere og funksjonærer for å unngå utenomsportslige forhold, og er trygge på at kommende stevner skal ha det sportslige fokus som seg hør og bør.

Vi vil til slutt takke alle som har engasjert seg for taekwondo sportens beste i denne saken.

Relaterte linker

Info i.f.m. avlysning av Midt-Norsk 3