Informasjon fra møte med Kukkiwon

Publisert 11.09.2015

Torsdag 10. september var Norges Kampsportforbund (NKF) ved President Trond Berg invitert i møte med Kukkiwon. Sammen med Presidenten stilte også seksjonsleder Morgan Nygård, samt tidligere Kukkiwon Advisory Manager Sigvald Martinsen og administrasjonen. I tillegg var Grandmaster Cho Woon Sup også invitert av Kukkiwon.

Representanter fra Kukkiwon presenterte sin visjon om å etablere seg i Nord-Europa og Skandinavia. Det foreligger per i dag ikke konkrete planer for hvordan dette praktisk skal gjennomføres, og Kukkiwon opererer med et tidsperspektiv på to-tre år og med en lengre innføringsfase.

NKF opplevde møtet som positivt og vil fortsette dialogen med Kukkiwon og videreformidle informasjonen som mottas til våre medlemsklubber. NKF er videre kjent med at Kukkiwon gjennomfører et møte 11. september med andre parter. NKF har dessverre ikke anledning til å stille på dette møtet. NKF taekwondo WTF seksjonen vil i den nærmeste fremtiden invitere til master- og ledermøte for å videreformidle informasjon og koordinere taekwondomiljøet i Norge.