Info i.f.m. avlysning av Midt-Norsk 3

Publisert 22.09.2015

Midt-norsk taekwondostevne 19. sept. ble dessverre avlyst på stevnedagen. Etter å ha innhentet rapport fra stevneleder kan Norges Kampsportforbund informere om at stevneleder tok beslutningen etter lunsj på lørdagen. Avlysningen ble gjort med bakgrunn i en helhetsvurdering primært med bakgrunn i en personkonflikt som oppstod og sekundært p.g.a. defekt utstyr. Stevneleder vurderte opplysningene i personkonflikten som kun ord mot ord og fant ikke grunnlag for å vise bort personen. Flere klubber trakk seg fra stevnet og stevneleder mente at personkonflikten på stevnet fjernet fokus fra det idrettslige.

Saken vil bli fremlagt for styrebehandling fra administrasjonen i forbundet.

Vi beklager til alle utøvere, dommere og andre bidragsytere som ikke fikk utøvd sin idrett denne dagen.