Endringer i konkurransereglementet

Publisert 25.01.2018

Taekwondo-seksjonen gjør oppmerksom på enkelte endringer i konkurranseregelverket. Det nye regelverket vil gjelde fra og med Norgescup 1 på Jessheim den 24. februar 2018.

Nye regelverk finner du fra nedenstående linker.

Endringer i konkurransereglementet:

·         4.5.10   Nye muligheter i mønster for også å bruke WT-mønster-uniformer i Norge

·         5.1         Veteran klassen i kamp, senkes til fra 25 år

·         8.1         Ungdom B forblir inndelt i cm, med klasser inndelt pr 8 cm.

·         8             Ved feil påmeldt klasse i ungdom A/B, junior A/B og Senior B, ilegges det et gebyr fastsatt av seksjonsstyret

Hovedendringer i kampreglementet (i tillegg er det mindre skriftlige endringer/tolkninger)

·         Generelt, kun Senior A* og Veteran opprettholdes, (klassene Veteran B, Senior A forsvinner)

·         4.1.3      Nye regler for hva som er A og hva som er B utøvere

·         4.1.4      Lett berøring mot vest i Barn A og B. Semikontakt i Ungdom B, junior B, Senior B.

·         4.2         Definisjon av for hard kontakt gjeninnføres.

·         5.1         Ungdom B opprettholdes med høydeinndeling, men nå med 8 cm pr klasse

·         8.2         Muligheten for bruk av hjelmer med visir.

·         18.5.4   Dommerens skjønn hva gjelder bedømmelse av for hard kontakt, kan ikke påklages til VR/DR

·         18.5.2   Definert hvem som kan hjelpe å tolke situasjoner ifm VR. Hva er teknisk feil – coachen får beholde kortet.

Hovedendringer i mønsterreglementet (i tillegg er det mindre skriftlige endringer/tolkninger)

·         1.4.2      Definisjon på hva som er A og B utøver

·         1.4.3      Team – 5 utøvere cup og dan, min 2 av hvert kjønn. Par, synkro og tem inngår ikke i NC eller sammenlagt seier.

·         1.5         Sammenslåing av klasser

·         2.1         Trekning av mønster i alle klasser

·         6.3.3.4  Omstart for andre gang: 0,6 i total poeng

·         6.3.5      Angående omstart/stopp for 2. gang, – prosedyre