Endring av regler for Dan-graderinger for WTF-Taekwondo i Norge

Publisert 23.01.2015
Redigert 28.07.2015

Det vil innføres endringer i regler for Dan-gradering i Norge i løpet av 2015.

Det er WTF-seksjonen i Norges kampsportforbund som er medlem av World Taekwondo Federation og The World Tawkwondo Hedquarters, Kukkiwon. I samarbeid med Kukkiwon er WTF-seksjonen ansvarlig for den faglige utviklingen av taekwondo og for alle dan-graderinger i Norge.

I løpet av 2015 vil det bli endringer når det gjelder Dan-graderinger i Norge.

Inntil forbundet har etablert Kukkiwon Global Network kan alle med norsk graderingslisens for Dan-gradering foreta graderinger i Norge for 1.-2. Dan-grad. Når Kukkiwon Global Network er etablert i Norge skal alle Dan-graderinger gå gjennom forbundet. Når det gjelder graderinger fra 3. til 7. Dan skal disse i fremtiden gå i regi av Kukkiwon i samarbeid med Norges Kampsportforbund.

Disse regler vil bli innført i løpet av 2015.

I mellomtiden er det viktig at alle som har tatt Dan-gradering passer på at de er blitt registrert i Kukkiwon. Forbundet har dessverre fått en del henvendelser fra personer som har Dan-gradert seg, men de har ikke fått Kukkiwonsertifikat eller er blitt registeret i Kukkiwon. Her kan man sjekke om man er registret: http://www.kukkiwon.or.kr/front/eng/main.action

Grunnlaget for denne endringen er at Kukkiwon endrer graderingsreglene og rettighetene for å gjennomføre Dan-graderinger i alle land, dette også for å styrke utdanningsleddene innen Taekwondo internasjonalt. Dette eren prosess som vil bli gjennomført i løpet av 2015.

WTF-seksjonen kommer til å nedsette et utvalg som skal være med å gjennomføre denne prosessen.

Mer info om dette vil komme i tiden fremover.