Dommerinnkalling høst 2014

Publisert 13.06.2014
Redigert 28.07.2015

Kan du stille opp som dommer under regionale eller nasjonale stevner til høsten? Gi oss tilbakemelding ved å svare på vår questback innen 1. august.

aekwondo WTF trenger motiverte medlemmer fra våre klubber som har tid og lyst til å være med på å utvikle taekwondo som konkurranseform innen kamp. Vi trenger flere personer som kan tenke seg å bidra som poomsedommer, poengdommer og/eller kampledere på regionale og nasjonale stevner.

Til regionale stevner plukker vi hovedsakelig dommere fra regionen, men ofte er det behov for forsterkninger fra dommere fra andre regioner. I første omgang vil vi kartlegge hvem som har tid og anledning til å hjelpe til på alle angitte stevner, endelig dommeruttak vil bli kommunisert i god tid før det aktuelle stevnet.

Aktuelle dommere til NM vil få en personlig invitasjon i god tid før NM.

For å kunne avdekke dommerbehovet i god tid før første stevne, settes siste frist for å svare på questbacken til 1. august. Det forventes at alle som ligger i databasen gir tilbakemelding enten man kan stille eller ikke. Manglende tilbakemelding blir purret opp, først hos den enkelte deretter hos den aktuelle klubben.

Benytter sjansen til å ønske alle en riktig god sommer, og ser frem til en aktiv høst.

Trykk her for å komme til questbacken: https://response.questback.com/norgeskampsportforbund/wtfdommer/

 

Med vennlig hilsen

Knut Olav Brecke
Dommerkomiteen kamp – Taekwondo WTF
Leder