Bli med på dommerkurs for poomsae!

Publisert 09.04.2024

WT – seksjonen og Dommerkomiteen inviterer til poomsaedommerkurs i Bergen helgen 04 – 05. mai.

Kurset går over to dager, hvor lørdagen blir viet teori før kandidatene blir satt til å løse praktiske oppgaver på søndag.

Gjennom instruksjon og veiledning fra kompetente kursholdere og erfarne dommere skal kandidatene få økt kunnskap og forståelse av:

Kriterier for bedømming i WT Taekwondo Mønster-konkurranse, dommerens oppgaver i en konkurransesituasjon samt dommerens arbeidsmetodikk i en konkurransesituasjon.

Lørdag 04. mai kl. 10.00 – 16.00: Teoretisk gjennomgang av regelverk, kriterier for bedømming i WT poomsae samt arbeidsmetodikk.

Søndag 05. mai kl. 10.00 – 16.00: Praktisk gjennomgang av poomsaene samt trening på å dømme i praksis.

Forkunnskaper for kandidatene:

  •  Lest og forstått reglementet for mønster i WT Taekwondo
  • Lest og forstått reglementet for konkurranse i WT Taekwondo
  • Innehar minimum 1. cup
  • Kompetanse i mønster opp til Koryo

En må delta begge dagene for å få godkjent kurset. Kurset er først endelig bestått når man har praktisert som dommer på et fysisk stevne, for eksempel et regionalt eller et nasjonalt stevne.

Det kreves minst fem påmeldte kursdeltakere før kurset gjennomføres.

Kursdeltakere må dekke kostnaden for kurs, samt transport, mat og eventuell overnatting.

Påmelding senest 20.april.

Arrangementssted spesifiseres på et senere tidspunkt.

Klikk på lenken for påmelding, velkommen skal du være:

https://www.minidrett.no/kurs/11909434