WKF: Prøveordning for frivillig bruk av kampvest

Publisert 10.06.2020
Redigert 16.06.2020

Den nye WKF-grenkomiteen avholdt i slutten av mai sitt første grenkomitemøte. På møtet ble det blant annet fattet vedtak om prøveordning for frivillig bruk av kampvest for barn under 12 år.

– WKF-grenkomiteen har mottatt innspill på hvorvidt det er nødvendig med vest i barneklassene – hvor det i utgangspunktet ikke skal være kontakt. Grenkomiteen er generelt opptatt av barns trygghet og sikkerhet. Vi har en klar målsetting om å begrense fysisk kontakt under konkurranse for våre yngste utøvere, og ønsker å fortløpende evaluere alle måter denne målsettingen kan nås på, forteller grenkomiteens leder Espen Nordal.

Prøveordning fra høsten 2020

Korrekt vest. Foto: WKF.net.

På bakgrunn av ovennevnte vedtok komiteen på det nylig avholdte møtet å innlede en prøveperiode hvor det er valgfritt om en vil bruke vest eller ikke i barneklassene t.o.m. 11 årsklassene, fra høsten 2020.

– Prøveordningen vil vare frem til sommeren 2021. Etter endt prøveperiode vil bruk av vest igjen vurderes, før eventuelt endelig beslutning om fjerning av kampvest i barneklasser vedtas. I prøveperioden vil barneklassene også bli ekstra fulgt opp for å vurdere skaderisikoen. Vi vil også innhente informasjon om hvordan det oppleves for dommere å dømme kamper med og uten vest, forteller Nordal.

Oppfordrer klubber til å redusere økonomisk belastning

Som det fremgår av referatet, påpeker komiteen i sitt vedtak at de andre nordiske landene vi kan sammenligne oss med ikke har påbud om bruk av kampvest. Det har også eksistert ulik praksis i de forskjellige regionene her hjemme i Norge.

– I tillegg utgjør kampvestene en ekstrakostnad. Vi oppfordrer derfor også klubber til å legge til rette for lån og deling av vester så langt dette lar seg gjøre, for å redusere den økonomiske belastningen for barna, avslutter Nordal.