Medlemskap i konkurrerende forbund – status

Publisert 07.10.2022
Redigert 12.10.2022

Tingets vedtak 12.06.2022 (Sak 4.1), med 152 mot 22 stemmer om å støtte Forbundsstyrets vedtak 43 (møte 8, 30. april 2022) om at man ikke kan være medlem i både i Norges Kampsportforbund og Norsk Karateforbund fordi sistnevnte oppleves som konkurrende virksomhet.

Det er flere av karateklubbledere som har lurt på hvorfor det tar så lang tid å effektuere vedtaket om utkastelse av klubbene som har meldt seg inn i konkurrerende Norsk Karateforbund. Vi skal prøve å redegjøre kort og korrekt (men tar forbehold om at vi også kan ta feil).  

Forbundsstyret har etterstrebet å kjøre prosessen korrekt, noe som igjen gjør at den kan oppleves treg når steg kvalitet sikres eksempelvis gjennom å konferere med NIFs lover og juristers rådføring. 

Det er inngripende å avslutte en klubb sitt medlemskap i et særforbund. De mister rettigheter som treningshall og -tider gjennom NIF avtaler, samt tilgang til økonomiske støtteordninger og kompetanseheving. 

Enkelt forklart kan man sammenligne oppsigelsesprosessen som ved misligholdt leieavtale. Det skal flere varsler til, med tidsfrister. Samtidig har det ikke vært noen god måte å avdekke hvilke klubber som faktisk reelt sett overtrer vedtaket.

Tidslinje

Gjennom august og september har administrasjonen sendt ut flere henvendelser til alle karate-klubber hvor vi ber om svar på om de er medlem av Norsk Karateforbund eller ikke. 

Henvendelse ble sendt 4. august, første purring 30. august, andre purring 7. september og en siste henvendelse 14. september som ble sendt til de klubbene som ga et utydelig svar i første omgang. 

Dernest vil vi ta i bruk intel for siste avsjekk opp de som faktisk har meldt om fortsatt ønsket medlemskap i Norges Kampsportforbund samtidig som de har opprettet medlemskap i Norsk Karateforbund. Det har vært vanskelig og tidkrevende å få god dokumentasjon. 

Tidligere i høst vedtok karateseksjonen at alle tre grener er positive til to seksjoner innen karate.  Dette vedtaket tas med videre i arbeidet om i Kampsport 2.0.

Det siste brevet 27. september 2022 gikk ut kun til listen vi har over hvilke klubber som er medlem av Norsk Karateforbund.

Avklaringer

stand: Norges Kampsportforbund har stoppet all satsing for landslagsutøvere i karate.
Fakta: Norges Kampsportforbund har fortsatt arbeidet med toppidrett satsingen for karate.  Det var en kort pause i sommer.  

Påstand: Norges Kampsportforbund stopper utøvere til å delta på stevner.
Fakta: Norges Kampsportforbund har ikke hindret medlemmer som ønsker å konkurrere på andre stevner utover de som arrangeres av eget forbund.

Godene ved å forbli i Norges Kampsportforbund

  • Forsikringsordning i trening og konkurranse 
  • Økonomiske tilskuddsordninger fra NIF/NKF 
  • Momskompensasjon 
  • Tildeling av hall / treningstid 
  • Konkurranse-/aktivitetstilbud 
  • Utdannings- og kompetanseheving