Informasjon vedrørende WKF-grenkomiteen

Publisert 06.03.2020
Redigert 12.03.2020

3. mars informerte tre av fire medlemmer i WKF-grenkomiteen (WKF GK) presidentskapet i Norges Kampsportforbund om at de trekker seg fra sine verv med umiddelbar virkning. Presidentskapet henviste oppfølgingen til seksjonsstyret for karate. Da denne type avtreden fordrer rask oppfølging har Arbeidsutvalget (AU) for karate-seksjonen allerede gjennomført møte med gjenværende representant i WKF GK, Espen Nordal (også varamedlem i seksjonstyret for karate).

– Karate-seksjonen har vært i dialog med grenkomiteene og anser erfaringene med prøveordningen med grenkomiteer det siste året for å være gode. Det betyr ikke at man når alle mål og forventninger på kort sikt, eller like raskt som ønskelig. Forbundet vi tilhører er en stor organisasjon, og underlagt flere politiske krav og retningslinjer. Grenkomiteene er en midlertidig ordning som Forbundsstyret åpnet for i denne tingperioden. Vi ønsker derfor forslag på nye kandidater til medlemmer av WKF-komiteen, slik at vi kan undersøke muligheten for å opprettholde komiteen, sier Jannikke Berger, leder av karate-seksjonen, på vegne av AU og gjenværende WKF GK medlem Espen Nordal.

Først og fremst ønsker AU å takke de tre medlemmene som trekker seg fra komiteen for innsatsen. Det har vært gjort mye godt arbeid i den periode man har stått i tillitsvervet.

Avtroppende WKF GK medlemmer Øistein H. Haagensen, Terje Årdal og Trine Mette Helset oppgir årsakene til å blant annet være misnøye med økonomiske rammebetingelser og politiske vedtak, samt forbundets talentutvikling og toppidrettssatsing.

Likebehandling sentralt

Styret i Norges Kampsportforbund jobber i disse dager med å ferdigstille et forslag til reorganisering, inkludert økonomisk fordeling. Sentralt for forslaget er prinsippet om likebehandling, samt best mulig utvikling av hver enkelt særidrett.

–  Forbundsstyret er godt kjent med de utfordringer og uenigheter som finnes i forbundet – inkludert karate-miljøet. Vår intensjon med forslaget til reorganisering er nettopp å løse disse utfordringene, finne en modell som ivaretar solidaritet, likebehandling og fellesskap innenfor gjeldende overordnete rammer, og gi de forskjellige miljøene gode forutsetninger for å utvikle sine idretter, forteller Kjell Sivertsen, president i Norges Kampsportforbund.

Lyst til å bidra?

Om du ønsker å bli vurdert som kandidat til WKF-grenkomiteen, eller ønsker å nominere andre, kan nedenstående skjema fylles ut.

– Vi setter stor pris på arbeidet og innsatsen som er nedlagt det siste året av alle medlemmene av seksjonens tre grenkomiteer, inklusive de medlemmene som nå har trukket seg. Vi håper derfor nå på mange gode forslag på kandidater som ønsker å bli med å stake ut kursen videre for WKF i Norge, forteller Berger.

Kvinner oppfordres spesielt til å søke.

Oops! We could not locate your form.